Operationele ondersteuning

Corcura ondersteunt directies, leidinggevenden en teams in hun dagdagelijkse werking. Ontdek hieronder de mogelijkheden.

Afwezigheid van een leidinggevende

Bij afwezigheid van een leidinggevende (coördinator zorg, teamcoach, hoofd facilitair, enz.) zijn teamleden in staat om zelfstandig verder te functioneren en de boel draaiende te houden.

Bij langdurige afwezigheid kan dit echter beginnen doorwegen en is ondersteuning aangewezen.

Tijdens deze ondersteuningstrajecten fungeert Corcura als een verlengstuk van de directeur en biedt ondersteuning op verschillende domeinen:

 • Aanwezigheid op de specifieke afdeling(en) zorgt voor stimulans en aanmoediging enerzijds, anderzijds kunnen knelpunten snel gecapteerd worden waardoor men direct kan overgaan tot actie en verbetering (in samenspraak met directie)
 • Zorgen voor opvolging van lopende processen en projecten volgens de visie en de afspraken van de organisatie
 • Opvolging functioneren medewerkers
 • Motiveren en stimuleren van medewerkers

Opstart van een nieuwe of beginnend leidinggevende

Bij aanwerving van nieuwe leidinggevenden (met weinig of veel ervaring) of de doorgroei van een medewerker naar een leidinggevende functie is er niet altijd de ‘tijd’ om voldoende aandacht te besteden aan een degelijke opleiding intern. Soms worden ze ‘onbewust’ en ‘ongewild’ wel eens aan hun lot overgelaten en worden ze er als het ware ‘ingesmeten’.

Om een goede en snelle start te kunnen maken voorziet Corcura een specifieke aanpak:

 • Snelle overdracht door het delen van eigen ervaring, good practices, kennis en expertise van de zorgsector
 • Versterken en trainen van leidinggevende soft skills. Voorbereiding personeelsgesprekken, aanpak teamoverleg, overbrengen en implementeren beleidsbeslissingen, omgaan met werkdruk, omgaan met weerstand, enz.
 • Samen opvolgen van verschillende processen conform de regelgeving
 • Door aanwezig te zijn op de werkvloer geven we via ‘praktijkgericht spiegelen’ directe feedback. Dit werkt doortastend én is heel doeltreffend.

Afwezigheid directie

Bij langdurige afwezigheid van directie worden vaak verschillende taken en verantwoordelijkheden verdeeld over alle leidinggevenden in de organisatie.

Na verloop van tijd is er soms op te merken dat bepaalde projecten en andere lopende zaken niet meer goed opgevolgd kunnen worden omdat het allemaal wat (te)veel wordt. Het gaat hier zeker niet om ‘onkunde’ of ‘falen’, maar eerder om een gebrek aan capaciteit en vermogen om grip te blijven hebben over de situatie.

Concreet kan Corcura tijdens de periode van afwezigheid zorgen voor:

 • Stabiliteit en rust
 • Helicopterview als externe
 • Opvolging van lopende projecten
 • Procesopvolging conform regelgeving
 • Klankbord voor de leidinggevenden
 • Adviesverlening
 • Overname van specifieke taken om de workload te verdelen

Organisatievraagstukken

 • Doorlichting en optimalisatie van ‘overlegcultuur’ en ‘communicatiekanalen’
 • Optimalisatie aanwezige sfeer en cultuur
 • Begeleiding verhuis naar nieuwbouw, overschakelen naar kleinschalig wonen volgens IAO principes (in samenwerking met www.transformatieinzorg.be)
 • Begeleiden van nieuw samengestelde directieteams (verdeling taken en verantwoordelijkheden, bevoegdheden, enz.)

Operationele ondersteuning kan ingezet worden voor zowel korte, middellange als lange termijn. De aanwezigheid in de organisatie varieert en wordt afgestemd op de gewenste resultaten en nodige ondersteuning.

Waarom kiezen
voor Corcura?

 • Trainingstrajecten gericht op gedragsverandering
 • Zichtbare en duurzame verandering op de werkvloer
 • Meetbaar resultaat
 • Persoonlijke en flexibele aanpak
 • Expertise in de zorgsector

Agenda open trainingsaanbod

27
maart 2023
POP: van theorie naar praktijk
Aalter