Operationele ondersteuning

Operationele ondersteuning

Corcura ondersteunt directies, leidinggevenden en teams in hun dagdagelijkse werking.
Door aanwezig te zijn op de werkvloer helpen we doelgerichte verbeteracties te implementeren, duurzame resultaten te boeken én te borgen

Training op de werkvloer vertaalt zich onder andere in volgende zaken:

  • We creëren ruimte binnen de organisatie om zowel nieuwe als ervaren leidinggevenden te ondersteunen en te begeleiden. Op korte tijd worden ze getraind in operationele zaken, communicatie, teamsamenwerking, timemanagement, enz. Door ‘directe feedback’ en ‘spiegelen van gedrag’ maakt de trainer de betrokkene bewust van eigen gedrag, kwaliteiten en valkuilenInvesteren in leidinggevenden is essentieel en heeft een positief effect op het retentiebeleid.
  • Door het werken aan een efficiënte overlegcultuur binnen de organisatie komt extra tijd vrij. Verschillende overlegmomenten worden bijgewoond, samen voorbereid en verbeterdoelen worden vooropgesteld zowel op individueel als op organisatieniveau.
  • Het constructief voeren van gesprekken is voor leidinggevenden een belangrijke vaardigheid. Gesprekken zijn een middel om de relatie tussen de medewerker en leidinggevende of organisatie te bevorderen. Er wordt intensief getraind op gesprekstechnieken, gesprekken worden samen voorbereid en feedback wordt gegeven na het voeren van gesprekken. Zo wordt direct de vertaalslag gemaakt naar de praktijk.
  • Met een doorgedreven kennis van de wetgeving en kwaliteitsprocedures helpen we leidinggevenden om bepaalde procedures bij te sturen waar nodig en zo te werken aan kwaliteit van zorg. Dat kan gaan over medicatie, vrijheidsbeperkende maatregelen, het maaltijdgebeuren, wondzorgprocedures, gebruik zorgdossier, werking van de keuken en onderhoud, aanwezigheidsbeleid, enz.

Training op de werkvloer kan ingezet worden voor zowel korte, middellange als lange termijn. De aanwezigheid in de organisatie varieert en wordt afgestemd op de gewenste resultaten en nodige ondersteuning.

Waarom kiezen
voor Corcura?

  • Trainingstrajecten gericht op gedragsverandering
  • Zichtbare en duurzame verandering op de werkvloer
  • Meetbaar resultaat
  • Persoonlijke en flexibele aanpak
  • Expertise in de zorgsector

Agenda open trainingsaanbod

7
maart 2022
Pimp je teamoverleg
Beernem
19
mei 2022
Dilemma's in de zorg
Beernem
26
september 2022
Oplossingsgericht met je team aan de slag
Beernem