Operationele ondersteuning

Operationele ondersteuning

Corcura ondersteunt directies en leidinggevenden in hun dagdagelijkse werking. Door aanwezig te zijn op de werkvloer helpen we doelgerichte verbeteracties te implementeren, duurzame resultaten te boeken én te borgen.

De ondersteuning vertaalt zich onder andere in volgende zaken:

  • Met een doorgedreven kennis van de wetgeving en kwaliteitsprocedures helpen we leidinggevenden om bepaalde procedures bij te sturen waar nodig. Dat kan gaan over medicatie, vrijheidsbeperkende maatregelen, het maaltijdgebeuren, wondzorgprocedures, gebruik zorgdossier, werking van de keuken en onderhoud, aanwezigheidsbeleid, enz.
  • Door het werken aan een efficiënte overlegcultuur binnen de organisatie komt extra tijd vrij. Verschillende overlegmomenten worden bijgewoond, samen voorbereid en verbeterdoelen worden vooropgesteld zowel op individueel als op organisatieniveau.
  • We creëren ruimte binnen de organisatie om zowel nieuwe als ervaren leidinggevenden te ondersteunen en te begeleiden. Op korte tijd worden ze getraind in operationele zaken, wetgeving, communicatie, teamsamenwerking, enz. Investeren in leidinggevenden is essentieel en heeft een positief effect op het retentiebeleid.

Deze operationele ondersteuning omvat een gemiddelde aanwezigheid van 1 à 2 dagen per week gedurende een bepaalde periode.

Covid-19 in WZC

Indien het WZC in een precaire situatie zit wegens een uitbraak van COVID-19 (nl. groot aantal bewoners besmet en uitval van personeel) kan men subsidie krijgen van 1.000 euro/dag om beroep te doen op crisismanagement. Als crisismanager verzekeren we mee de basiszorgverlening en bieden we operationele ondersteuning bij de organisatie van de basisprocessen zoals zorg, communicatie, keuken, onderhoud, enz.

Meer info over de criteria kan u hier terugvinden

Waarom kiezen
voor Corcura?

  • Trainingstrajecten gericht op gedragsverandering
  • Zichtbare en duurzame verandering op de werkvloer
  • Meetbaar resultaat
  • Persoonlijke en flexibele aanpak
  • Expertise in de zorgsector

Agenda open trainingsaanbod

6
mei 2021
Train-de-trainer 'Gastvrijheidsambassadeurs'
Beernem