Aanbod

Aanbod

Om een cultuur te ontwikkelen van positieve hartelijke zorg werken we op verschillende domeinen. 

Het aanbod omvat verschillende onderdelen afhankelijk van de noodzaak. 

  • Via procesbegeleiding ‘Positieve hartelijke zorg’ ondersteunen we de organisatie bij het bereiken van gewenste resultaten en bij het verbeteren van de onderlinge teamsamenwerking. Er kan gestart worden met het in kaart brengen van de huidige situatie op basis van een Hartelijke Zorg Scan. Afhankelijk van de resultaten van de scan worden verdere acties bepaald in samenspraak met de organisatie.
  • Soms is leiderschapstraining en coaching aangewezen. Dit kan zowel individueel als in kleine groep. Ook intervisie wordt gehanteerd als methodiek. 
  • Breng schwung in je organisatie is een specifiek traject waar we op twee sporen werken nl. leiderschap en teamsamenwerking. 
  • Inhouse trainingstrajecten worden steeds op maat gemaakt en afgestemd op de organisatie.
  • Er wordt gewerkt met specifieke tools zoals de voorkeurskleuren van Insights Discovery, verbindende communicatie, enz.
  • Helder 2031 omvat dan weer een strategie oefening waar we met bestuursleden en directies aan de slag gaan om een heldere visie te bepalen en een nieuwe koers uit te zetten.

Elk begeleidingstraject zet de volledige organisatie in beweging.  Betrokkenheid van het management en bestuur is van bij het begin van cruciaal belang.  Regelmatige terugkoppeling en overleg zijn noodzakelijk om de vooruitgang te bewaken.

Wat levert het op?

Corcura begeleidt zorgorganisaties in het ontwikkelen van een cultuur van hartelijke, gastvrije zorg waar we op zoek gaan naar een evenwicht tussen een ‘efficiënte werking’ en een ‘hartelijke werking’ met als resultaat dat zowel bewoners, medewerkers als alle andere gasten zich thuis en welkom voelen in de organisatie.

Tevreden gasten (oa. bewoners en patiënten) die zich thuis en welkom voelen

Gemotiveerde, loyale medewerkers

Meer betrokkenheid, minder verzuim

Gedeeld leiderschap

Preventie van stress en burn-out

Warme hartelijke zorg