Aanbod

Aanbod

Om een cultuur te ontwikkelen van positieve hartelijke zorg gaan we gefaseerd tewerk. 

Het aanbod omvat verschillende onderdelen afhankelijk van de noodzaak. 

Via procesbegeleiding ‘Positieve hartelijke zorg’ ondersteunen we de organisatie bij het bereiken van gewenste resultaten en bij het verbeteren van de onderlinge teamsamenwerking. Er wordt gestart met het in kaart brengen van de huidige situatie op basis van een Hartelijke Zorg Scan. Afhankelijk van de resultaten van de scan worden verdere acties bepaald in samenspraak met de organisatie.

Verder kan je beroep doen op leiderschapstraining (individueel, in kleine groep, intervisie), teambegeleiding of inhouse trainingstrajecten omtrent specifieke onderwerpen.

Er wordt gewerkt met specifieke tools zoals de voorkeurskleuren van Insights Discovery bij leiderschapstraining, het gespreksinstrument van Positieve Gezondheid, enz.

Elk begeleidingstraject zet de volledige organisatie in beweging.  Betrokkenheid van het management en bestuur is van bij het begin van cruciaal belang.  Regelmatige terugkoppeling en overleg zijn noodzakelijk om de vooruitgang te bewaken.

Wat levert het op?

Corcura begeleidt zorgorganisaties in het ontwikkelen van een cultuur van hartelijke, gastvrije zorg waar we op zoek gaan naar een evenwicht tussen een ‘efficiënte werking’ en een ‘hartelijke werking’ met als resultaat dat zowel bewoners, medewerkers als alle andere gasten zich thuis en welkom voelen in de organisatie.

Tevreden gasten (oa. bewoners en patiënten) die zich thuis en welkom voelen

Gemotiveerde, loyale medewerkers

Meer betrokkenheid, minder verzuim

Gedeeld leiderschap

Preventie van stress en burn-out

Warme hartelijke zorg