Aanbod

Hartelijke Zorg Scan

Ben je als organisatie geïnteresseerd in hoe ‘hartelijke zorgbeleving’ reeds verweven zit in verschillende processen van je werking?

Een Hartelijke Zorg Scan geeft een objectief beeld van waar je nu staat, wat reeds goed loopt en wat mogelijke verbeterpunten zijn om nog verder te ontwikkelen.

Op een positieve manier gaan we aan de slag in jullie organisatie om te kijken naar ‘processen, regels, procedures’ en een ‘hartelijke werking’.

De essentie is beleving, gerichte aandacht en betrokkenheid.

Mensen vergeten wat je hebt gezegd, ze vergeten wat je hebt gedaan, maar ze vergeten nooit het gevoel dat je ze hebt gegeven. — Maya Angelou

Tijdens de Hartelijke Zorg Scan worden processen, medewerkers én leidinggevenden bekeken vanuit het perspectief van positieve, hartelijke zorg.

Als organisatie krijg je inzicht in volgende vragen:

  • In welke mate is hartelijke, gastvrije zorg reeds aanwezig in de organisatie?
  • Hoe past hartelijke, gastvrije zorg binnen de huidige, bestaande visie?
  • In welke mate dient er aan randvoorwaarden gesleuteld te worden om de gewenste situatie te kunnen bereiken?
  • Hoe kan de zorgverlening worden geoptimaliseerd?

Op basis van gerichte observatie op de werkvloer en het voeren van informele gesprekken, krijg je een beeld van de huidige werking. Wat verloopt goed en wat zijn de belemmeringen die een hartelijke en gastvrije werking in de weg staan? Misschien komt het doordat een team niet goed samenwerkt of medewerkers gefrustreerd zijn door de  hoeveelheid regels en procedures?

Eens die analyse klaar is, wordt een rapport opgemaakt met objectieve vastgestelde feiten en waarnemingen.  Een belangrijke stap is ‘bewustwording’. Van daaruit kan gewerkt worden aan  verbetering en verandering.

Adviezen worden gegeven van mogelijke acties, interventies en trainingen afhankelijk van de vooropgestelde gewenste situatie.

Na afloop van een transformatietraject wordt nogmaals een scan uitgevoerd.

Een Hartelijke Zorg Scan biedt inzichten en tools om zélf als organisatie aan de slag te gaan om hartelijke, gastvrije zorgbeleving te ontwikkelen en te borgen.

Getuigenis van een klant:

“Met zorg en vanuit het hart, zo ervaarden wij de bezieling in de uitvoering van de opdracht die we toevertrouwden aan Corcura. Een gedeelde bekommernis om de kwetsbare mens, gelovend in het goede bij medewerkers, professioneel observeren en communiceren. De screeningsopdracht van ons huis ervaarden wij als volledig, to the point en onmiddellijk bruikbaar.

Stefan Devlieger, Algemeen directeur Home Vrijzicht WZC, Elverdinge

Wat levert het op?

Corcura begeleidt zorgorganisaties in het ontwikkelen van een cultuur van hartelijke, gastvrije zorg waar we op zoek gaan naar een evenwicht tussen een ‘efficiënte werking’ en een ‘hartelijke werking’ met als resultaat dat zowel bewoners, medewerkers als alle andere gasten zich thuis en welkom voelen in de organisatie.

Tevreden gasten (oa. bewoners en patiënten) die zich thuis en welkom voelen

Gemotiveerde, loyale medewerkers

Meer betrokkenheid, minder verzuim

Gedeeld leiderschap

Preventie van stress en burn-out

Warme hartelijke zorg