Aanbod

Positieve Gezondheid

Micheline Moerman heeft in juni 2019 het certificaat behaald via het iPH (Institute for Positive Health) om aan de slag te gaan met Positieve Gezondheid. Het is een uitstekende gesprekstool om aandacht te schenken aan de mens achter de medewerker.

Machteld Huber is grondlegger van het gedachtegoed Positieve Gezondheid dat gebaseerd is op veerkracht en eigen regie.

Positieve Gezondheid legt het accent op de mensen zelf, hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt in plaats van het oplossen van tegenslagen en ziekte.  Een betekenisvol leven staat centraal. Daarom wordt mensen gevraagd wat zij zelf het liefste willen veranderen.

Met die bredere benadering draagt men bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan én om zo veel mogelijk zelf actie te ondernemen.

Positieve Gezondheid is de uitwerking in zes dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid. Ze worden visueel voorgesteld in het zogenaamde Spinnenweb. 

Spinnenweb Positieve Gezondheid

Door invulling van het Spinnenweb wordt de focus gelegd op de mens achter de medewerker (nl. een brede blik naar binnen).

Een ‘ander gesprek’ wordt gevoerd. Er wordt gevraagd ‘wat is voor jou echt belangrijk’?

Soms krijgen medewerkers wel eens te horen: ‘Werk en privé moet je gescheiden houden.’ of ‘Ik weet wel dat je het moeilijk hebt, maar ik kan je niet verder helpen. Je moet daar zelf iets aan doen.’ Vaak weet een medewerker niet hoe eraan te beginnen of is er bepaald inzicht dat ontbreekt.

Dit gespreksinstrument maakt zaken visueel zichtbaar en bespreekbaar waardoor je als leidinggevende de medewerker kan ondersteunen in het zoeken naar mogelijke acties die ze zélf kunnen ondernemen. Waar mogelijk kan doorverwezen worden naar andere instanties.

Dit ‘andere gesprek’ maakt dat er gerichte aandacht gaat naar de mens achter de medewerker. Deze aandacht is vaak al voldoende om ervoor te zorgen dat de medewerker zich gewaardeerd en erkend voelt. 

Voor meer info om aan de slag te gaan met Positieve Gezondheid in uw organisatie, neem contact op. Zowel inhouse als open trainingstrajecten worden georganiseerd.

Wat levert het op?

Corcura begeleidt zorgorganisaties in het ontwikkelen van een cultuur van hartelijke, gastvrije zorg waar we op zoek gaan naar een evenwicht tussen een ‘efficiënte werking’ en een ‘hartelijke werking’ met als resultaat dat zowel bewoners, medewerkers als alle andere gasten zich thuis en welkom voelen in de organisatie.

Tevreden gasten (oa. bewoners en patiënten) die zich thuis en welkom voelen

Gemotiveerde, loyale medewerkers

Meer betrokkenheid, minder verzuim

Gedeeld leiderschap

Preventie van stress en burn-out

Warme hartelijke zorg