Aanbod

Teambegeleiding

Als professioneel teamcoach ga ik aan de slag met teams die willen werken aan verbinding, heldere communicatie, onderling vertrouwen en positieve teamsamenwerking.

Soms is er wel eens sprake van volgende zaken:

  • Roddels en conflicten
  • Men voelt zich niet veilig in het team
  • Er wordt geen feedback gegeven aan elkaar
  • Uiting van frustratie en ergernis (negatieve spiraal)
  • Niet iedereen komt alle afspraken na

Via gerichte interventies, afgestemd op de ontwikkelingsfase waarin het team zich bevindt,
worden teamleden zich bewust van hun disfunctionele gedragspatronen én van het effect hiervan op anderen. Door feedback en oefeningen wordt de groep gestimuleerd om verandering te brengen in deze gedragspatronen en beter te gaan samenwerken.

Het resultaat van een teambegeleiding is dat er minder energie gaat naar spanningen binnen het team en dat de aandacht opnieuw gericht is op het realiseren van gezamenlijke resultaten en teamdoelstellingen.

Werkwijze:

  • Een oriënterend gesprek met de opdrachtgever, analyse stand van zaken en afstemmen wederzijdse verwachtingen.
  • Plan van aanpak, werkwijze en doelstelling worden vooropgesteld.
  • Afhankelijk van het teamprobleem (bv. bij onvoldoende engagement van teamleden, conflicten, …) worden individuele gesprekken met alle teamleden, de teamleiding, HR, … georganiseerd voor een eerste teambijeenkomst.
  • Na goedkeuring van alle teamleden gaan we van start met de begeleidingssessies (ong. 3 à 4 uur per sessie). 

Wat levert het op?

Corcura begeleidt zorgorganisaties in het ontwikkelen van een cultuur van hartelijke, gastvrije zorg waar we op zoek gaan naar een evenwicht tussen een ‘efficiënte werking’ en een ‘hartelijke werking’ met als resultaat dat zowel bewoners, medewerkers als alle andere gasten zich thuis en welkom voelen in de organisatie.

Tevreden gasten (oa. bewoners en patiënten) die zich thuis en welkom voelen

Gemotiveerde, loyale medewerkers

Meer betrokkenheid, minder verzuim

Gedeeld leiderschap

Preventie van stress en burn-out

Warme hartelijke zorg