Aanbod

Teambegeleiding

Als professionele teamcoach met verpleegkundige achtergrond ga ik aan de slag met teams die willen werken aan verbinding, heldere communicatie, onderling vertrouwen en positieve teamsamenwerking.

De afgelopen periode werden medewerkers uitgedaagd elke dag het beste van zichzelf te geven én elkaar te vertrouwen. Ze hebben het zwaar te verduren gehad en worden nog steeds geconfronteerd met:

  • een stresserende periode (onzekerheid, onmacht, hoge werkdruk, …)
  • minder hartelijk contact met patiënten, bewoners, familieleden voor de veiligheid door het dragen van mondmaskers en andere beschermende maatregelen
  • emotionele en mentale moeilijkheden door afscheid te moeten nemen van veel bewoners en patiënten op korte tijd in minder goede omstandigheden
  • angst en schrik voor een nieuwe COVID 19-uitbraak en/of bezorgd zijn om het stijgend aantal besmettingen
  • enz.

Als een team onder spanning komt te staan, voelt men zich niet altijd veilig en durft men vaak geen feedback geven aan elkaar. Men uit makkelijker frustraties en ergernis want men is moe en ziet het positieve niet meer. Kortom, het team geraakt in een negatieve spiraal waardoor het werken aan teamveerkracht uiterst belangrijk is!

Via gerichte interventies, afgestemd op de ontwikkelingsfase waarin het team zich bevindt, gaan we aan de slag zodat medewerkers zich bewust worden van hun eigen invloed op de teamsamenwerking. Men wordt zich bewust wat de sterktes van het team zijn én hoe deze optimaal ingezet kunnen worden.

Het resultaat van een teambegeleiding is dat de aandacht opnieuw gericht is op het realiseren van gezamenlijke resultaten en teamdoelstellingen met voldoende motivatie en veerkracht.

Werkwijze:

Op een veilige manier gaan we aan de slag binnen jullie organisatie om te werken aan veerkrachtige teams.

  • Het is belangrijk én ook een voordeel om in eerste instantie zelf voeling te krijgen met de huidige werking, sfeer en cultuur. Dit doen we door op verschillende momenten aanwezig te zijn op de werkvloer (ochtend, middag, avond, nacht, week en weekend). Tijdens die aanwezigheid worden informele vertrouwelijke gesprekken gevoerd met medewerkers en worden zaken geobserveerd wat de operationele werking betreft, maar ook hoe men omgaat, samenwerkt en communiceert met elkaar.  
  • Nadien gaan we aan de slag met het voltallige team of in kleine groepjes om te werken aan datgene waar men op dat moment nood aan heeft (ong. 4 sessies van gemiddeld 3 à 4 uur).
  • Het werken vanuit de reële praktijk maakt dat men sneller tot de essentie komt en korter op de bal kan spelen.

FeBi, de koepel van vormingsfondsen binnen de private non-profit sector, voorziet subsidie voor vzw-wzc die in het kader van de covid-19 crisis ondersteunings- en begeleidingstrajecten voor hun medewerkers opzetten. Ook voor deze oproep help ik je graag verder op weg!

Wat levert het op?

Corcura begeleidt zorgorganisaties in het ontwikkelen van een cultuur van hartelijke, gastvrije zorg waar we op zoek gaan naar een evenwicht tussen een ‘efficiënte werking’ en een ‘hartelijke werking’ met als resultaat dat zowel bewoners, medewerkers als alle andere gasten zich thuis en welkom voelen in de organisatie.

Tevreden gasten (oa. bewoners en patiënten) die zich thuis en welkom voelen

Gemotiveerde, loyale medewerkers

Meer betrokkenheid, minder verzuim

Gedeeld leiderschap

Preventie van stress en burn-out

Warme hartelijke zorg