Intervisie 'Beleid voeren rond diverse aspecten conform het nieuwe woonzorgdecreet.'

Dit trainingstraject komt in aanmerking voor functiecomplement.

programma

24/09/2020

22/10/2020

26/11/2020

17/12/2020

Prijs

280€ excl. BTW 21%

Locatie

Online via Zoom

Intervisie 'Beleid voeren rond diverse aspecten conform het nieuwe woonzorgdecreet.'

Voor wie

Deze intervisie is bedoeld voor leidinggevenden, kwaliteitscoördinatoren en referentiepersonen van woonzorgcentra.

Verloop intervisie

Het nieuwe woonzorgdecreet omvat heel wat uitdagingen voor de organisatie om conform deze richtlijnen te werken.
Als woonzorgcentrum dien je onder andere ‘beleid’ te voeren rond specifieke thema’s (art.26)

De doelstelling is om via intervisie deelnemers te helpen bij het systematisch uitwerken van procedures die in overeenstemming zijn met de praktijk. Ook hier gaan we op zoek naar een evenwicht tussen ‘regelgeving’ en een ‘hartelijke werking’.  We houden het eenvoudig, logisch en realistisch.  Bij alles wordt de vraag gesteld in welke mate de bewoner er beter van zal worden.

Via deze intervisie gaan we met verschillende organisaties gezamenlijk aan de slag!

Concreet starten we met volgende aspecten:

  • Diversiteit
  • Omgaan met gedragsproblemen
  • Ondervoeding
  • Ethisch verantwoorde zorgverlening

Het verloop van de namiddag wordt gefaciliteerd en omvat een vaste structuur en verloop.  Per namiddag wordt één specifiek thema behandeld.

De facilitator bewaakt het proces én de methodiek. Ze is aanwezig om te stimuleren dat de deelnemers leren van elkaar en reikt zelf ook tips en adviezen aan die gebaseerd zijn op eigen kennis en expertise.

Deelnemers wisselen ‘good practices’ uit en adviseren elkaar in het omgaan met knelpunten en problemen m.b.t. een specifiek thema.

Aan het einde van elke namiddag hebben de deelnemers voldoende materiaal, kennis en info om verder zélf aan de slag te gaan.  Zo is men in staat om op maat van de eigen organisatie zélf beleid te voeren rond het behandelde thema.

HET IS NIET MEER MOGELIJK OM IN TE SCHRIJVEN VOOR DEZE INTERVISIE

Deze intervisie is reeds volzet. Indien je interesse hebt, neem dan zeker contact op.
Zo kunnen we bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Inschrijven