Aanbod

Bekijk andere trajecten uit ons aanbod

Aanbod

Leiderschapstrajecten

Leiderschaps-trajecten

Leidinggevenden zijn de spilfiguur als het gaat om het uitdragen van de visie van de organisatie. Om hen te ondersteunen en te versterken in hun functie zijn er verschillende trajecten mogelijk.

Al deze trajecten komen in aanmerking voor functiecomplement én werkbaarheidscheques.

Bekijk hier onze
4 leiderschapstrajecten

Bekijk hier onze
4 leiderschaps-trajecten

Ontdek onze vier leiderschapstrajecten! Benieuwd naar meer details?
Neem gerust een kijkje en klik op de onderstaande links voor meer informatie.

Groeien als leidinggevende

Dit traject wordt georganiseerd voor een groep van leidinggevenden (management -of directieteam) en loopt over een periode van minstens 3 tot 6 maand.

Group 10 Created with Sketch.

Breng schwung in je organisatie

Enthousiasme en schwung is een bewuste keuze. Verwacht niet dat het zomaar uit de lucht komt vallen. Je moet ermee bezig zijn en je focus erop leggen.

Group 5Created with Sketch.

Procesbegeleiding ‘Positieve hartelijke zorg’

Als je als organisatie wil werken aan positieve teamsamenwerking en warme hartelijke zorg dan kan deze procesbegeleiding misschien wel iets voor jou betekenen.

Group 16Created with Sketch.

Intervisie

Intervisie is een georganiseerd en gestructureerd overleg tussen leidinggevenden rond een thema dat voor hen gemeenschappelijk is.
Het leren van kennis en ervaringen van anderen is het doel van intervisie.

Groeien als leidinggevende

Dit traject wordt georganiseerd voor een groep van leidinggevenden (management -of directieteam) en loopt over een periode van minstens 3 tot 6 maand.

Group 10 Created with Sketch.

Breng schwung in je organisatie

Enthousiasme en schwung is een bewuste keuze. Verwacht niet dat het zomaar uit de lucht komt vallen. Je moet ermee bezig zijn en je focus erop leggen.

Group 5Created with Sketch.

Procesbegeleiding ‘Positieve hartelijke zorg’

Als je als organisatie wil werken aan positieve teamsamenwerking en warme hartelijke zorg dan kan deze procesbegeleiding misschien wel iets voor jou betekenen.

Group 16Created with Sketch.

Intervisie

Intervisie is een georganiseerd en gestructureerd overleg tussen leidinggevenden rond een thema dat voor hen gemeenschappelijk is.
Het leren van kennis en ervaringen van anderen is het doel van intervisie.

Meer uit ons aanbod

Ontdek ons aanbod! Benieuwd naar meer details?
Neem gerust een kijkje en klik op de links voor meer informatie.

Leiderschapstrajecten

Leidinggevenden zijn de spilfiguur als het gaat om het uitdragen van hartelijke zorgbeleving en cultuurontwikkeling. Om hen te ondersteunen en te versterken in hun functie gaan we zeer specifiek te werk en worden de trainingen op maat ontwikkeld. 

Al deze trajecten komen in aanmerking voor functiecomplement.

Groeien als leidinggevende

Dit traject wordt georganiseerd voor een groep van leidinggevenden (management -of directieteam) en loopt over een periode van minstens 3 tot 6 maand.

Doelstellingen van het ondersteuningstraject:

  • Rolduidelijkheid en visie in praktijk
  • Gedeeld leiderschap
  • Open en verbindende communicatie
  • Versterken van veiligheid en vertrouwen door de regelmatige bijeenkomsten
Het traject start met een individueel gesprek met elk lid van het team. Dit is noodzakelijk om inzicht te krijgen op aanwezige leiderschapsstijl(en) en communicatiestijl(en) en voeling te krijgen met de sfeer, cultuur en huidige werking.
 
Het resultaat van deze eerste fase is dat de trainer een duidelijk beeld heeft over de huidige manier van (samen)werken. Een juiste inschatting van de beginsituatie (sterktes en ontwikkelpunten) vormt een essentieel vertrekpunt.
 
Tijdens het traject gaan we aan de slag met het voltallige leiderschapsteam en zoomen we in op diverse thema’s die tijdens de individuele gesprekken ook naar boven zijn gekomen.
De aanpak en inhoud van deze begeleiding is afhankelijk van de beginsituatie. Het resultaat vertaalt zich in een concreet actieplan met individuele doelstellingen én teamdoelstellingen.
 
Men gaat een engagement aan tot ‘verandering’ richting gewenste resultaten. 
 
Het betreft een dynamisch proces waar het belangrijk is om ‘op maat’ te kunnen werken.
Afhankelijk van het verloop van het traject en de noden en behoeften wordt gezamenlijk bepaald of verder ingezet zal worden op team coaching, training, intervisie of individuele coaching.
 

Dit traject komt in aanmerking voor functiecomplement.

Individuele training en coaching

Individuele training kan zowel gaan over de ‘operationele werking’ van de afdeling als  leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, communicatievaardigheden, time management, enz.

De thema’s die tijdens de trainingssessies aan bod komen, worden bepaald door de individuele vragen en aangereikte casussen van de leidinggevende enerzijds en anderzijds wordt gewerkt aan persoonlijke ontwikkelpunten die voorkomen uit functioneringsgesprekken.

Borging van het proces gebeurt d.m.v. continue feedback en opvolging van het Persoonlijk Actieplan door de direct leidinggevende via informele gesprekken én functioneringsgesprekken.

Op het einde van elke sessie worden concrete acties vooropgesteld door de leidinggevende zelf. Het aantal sessies voor individuele trajecten kan variëren van 3 tot 6 sessies.

Intervisie

Intervisie is een georganiseerd en gestructureerd overleg tussen leidinggevenden rond een thema dat voor hen gemeenschappelijk is. Knelpunten, problemen en voorbeelden van goede praktijken komen aan bod waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis en ervaring. Het leren van kennis en ervaringen van anderen is het doel van intervisie.

De intervisor bewaakt de methodiek (niet enkel ventileren!) en er wordt gezorgd voor een veilige en constructieve sfeer waarin kan gewerkt worden.

De meest voorkomende onderwerpen voor ‘intervisie’ zijn thema’s en vraagstukken over de operationele werking:

  • Maaltijdgebeuren
  • Gastvrijheid en klantgerichtheid
  • Wonen en leven
  • Implementeren van het nieuwe woonzorgdecreet
  • Enz.

Intervisie komt in aanmerking voor functiecomplement.

Wat levert het op?

Corcura begeleidt zorgorganisaties in het ontwikkelen van een cultuur van hartelijke, gastvrije zorg waar we op zoek gaan naar een evenwicht tussen een ‘efficiënte werking’ en een ‘hartelijke werking’ met als resultaat dat zowel bewoners, medewerkers als alle andere gasten zich thuis en welkom voelen in de organisatie.

Tevreden gasten (oa. bewoners en patiënten) die zich thuis en welkom voelen

Gemotiveerde, loyale medewerkers

Meer betrokkenheid, minder verzuim

Gedeeld leiderschap

Preventie van stress en burn-out

Warme hartelijke zorg