Aanbod

Bekijk andere trajecten uit ons aanbod

Aanbod

Organisatie structuur en cultuur

De zorgsector staat voor grote uitdagingen. Wetgeving die wijzigt, veranderende kwaliteitseisen, meer aandacht voor ‘wonen en leven’, inspraak en participatie, patiëntempowerment, zelforganiserende teams, gedeeld leiderschap, kleinschalig wonen, enz.

 

Begeleiding van veranderings -en optimalisatietrajecten

Organisatie coaching neemt als uitgangspunt dat de organisatie een ‘levend systeem’ is waar gewerkt wordt met de diepere structuur en de onderstroom van de organisatie.

We faciliteren de afstemming tussen cultuur, structuur, strategie en de processen van de organisatie zodat deze elkaar versterken in plaats van tegenwerken.  Hier maken we gebruik van het IAO Canvas, Innovatieve Arbeidsorganisatie.

Bron foto: Flanders Synergy IAO-Canvas

Enkele uitgangspunten tijdens de begeleiding:

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Diepgaande transformatietrajecten in organisaties ondersteunen en begeleiden kan je niet alleen. Samen met andere betrokken sectordeskundigen en organisatiecoaches van het collectief Transformatie in zorg worden complexe organisatievraagstukken op een impactvolle wijze aangepakt.

Begeleidingstrajecten
organisatie structuur en cultuur

Benieuwd naar meer details?
Neem gerust een kijkje en klik op de onderstaande links voor meer informatie.

Transformatie in Zorg

Transformatie in Zorg is een collectief van zorg- en welzijnsexperten met één missie: échte verandering initiëren.

Strategie oefening Helder 2031

De toolkit Helder 2031 omvat een strategisch stappenplan.

Meer uit ons aanbod

Ontdek meer uit ons aanbod! Benieuwd naar meer details?
Neem gerust een kijkje en klik op de links voor meer informatie.

Organisatie structuur en cultuur

Zorgnet-Icuro wil zijn leden aanmoedigen om fundamenteel na te denken over de toekomst van de zorg voor ouderen én de rol die zij hierin willen spelen.

De toolkit Helder 2031 omvat een strategisch stappenplan waarmee zorgvoorzieningen stapsgewijs  hun toekomstige opties kunnen verkennen, een visie formuleren en een nieuwe richting kunnen bepalen.

Met de hulp van een aantal experten van Tomorrowlab werden vier toekomstscenario’s uitgewerkt. Directies en besturen worden uitgedaagd zich te verplaatsen naar het jaar 2031 en zich volledig in te leven in elk van deze 4 scenario’s.

Concreet resultaat:

  • een gedragen toekomstvisie;
  • stakeholderbetrokkenheid en -engagement om samen de visie waar te maken;
  • een plan van aanpak die de nieuwe koers concreet vorm en invulling zal geven.

Wil je hiermee aan de slag? Neem gerust contact op voor meer info of 0475/210584.

Wat levert het op?

Corcura begeleidt zorgorganisaties in het ontwikkelen van een cultuur van hartelijke, gastvrije zorg waar we op zoek gaan naar een evenwicht tussen een ‘efficiënte werking’ en een ‘hartelijke werking’ met als resultaat dat zowel bewoners, medewerkers als alle andere gasten zich thuis en welkom voelen in de organisatie.

Tevreden gasten (oa. bewoners en patiënten) die zich thuis en welkom voelen

Gemotiveerde, loyale medewerkers

Meer betrokkenheid, minder verzuim

Gedeeld leiderschap

Preventie van stress en burn-out

Warme hartelijke zorg