Aanbod

Bekijk andere trajecten uit ons aanbod

Aanbod

Team coaching

Als een team onder spanning staat, voelt men zich niet altijd veilig en durft men vaak geen feedback geven aan elkaar. Men uit makkelijker frustraties en ergernissen waardoor teamleden in een negatieve spiraal geraken.

Door team coaching krijg je het team weer in beweging.

Aanpak

Via team coaching worden gerichte interventies ingezet afgestemd op de ontwikkelingsfase waarin het team zich bevindt. Zo worden medewerkers zich bewust worden van hun ‘eigen invloed’ op de teamsamenwerking. Moeilijkheden worden bespreekbaar, nieuwe verbindingen worden gelegd en de sterktes van het team worden opnieuw zichtbaar.

Als we met een team aan de slag gaan, letten we op de interactiepatronen en de verbindingen tussen de teamleden. Op die manier trachten we ‘wat niet benoemd wordt’ naar de oppervlakte te krijgen en te interveniëren op belemmerende patronen.

We kijken met een andere bril naar teams om met een helder perspectief nieuwe mogelijkheden te zien om met weerstand, roddelen, negatieve sfeer … en hardnekkige patronen om te gaan.

Individuele gesprekken worden gevoerd om een degelijke analyse van de beginsituatie te maken. Van daaruit worden verdere stappen bepaald. 

Vaak doe ik beroep op specifieke tools en modellen. Insights Discovery, Verbindende communicatie en Lencioni zijn er drie voorbeelden van.

Bekijk hier de
3 Team coaching modellen

Ontdek onze drie Team coaching modellen! Benieuwd naar meer details?
Neem gerust een kijkje en klik op de onderstaande links voor meer informatie.

Insights discovery

Insights Discovery (gedachtengoed van de Zwitserse psycholoog Carl Jung) gebruikt een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel om inzicht te krijgen in de unieke persoonlijke voorkeuren van mensen.

Verbindende communicatie

Verbindende communicatie helpt om in moeilijke situaties conflicten te vermijden en om sneller tot een oplossing te komen.  

Lencioni

De piramide van Patrick Lencioni is een model dat gebruikt wordt om de belangrijkste ontwikkelbehoeften snel naar de oppervlakte te brengen.

Meer uit ons aanbod

Ontdek onze vier leiderschapstrajecten! Benieuwd naar meer details?
Neem gerust een kijkje en klik op de links voor meer informatie.

Team coaching

Aanpak

Als we met een team aan de slag gaan, letten we op de interactiepatronen en de verbindingen tussen de teamleden. Op die manier trachten we ‘wat niet benoemd wordt’ naar de oppervlakte te krijgen en te interveniëren op belemmerende patronen.

We kijken met een andere bril naar teams om met een helder perspectief nieuwe mogelijkheden te zien om met weerstand, roddelen, negatieve sfeer, .. en hardnekkige patronen om te gaan.

Team coaching of externe ondersteuning van de leidinggevende om met het team zélf aan de slag te gaan, kan ervoor zorgen dat het team weer in beweging komt.

Als professionele teamcoach met verpleegkundige achtergrond heb ik ervaring in de zorgsector en spreek en werk ik vanuit de praktijk. Dit maakt het mogelijk om snel zélf voeling te krijgen met de huidige werking, sfeer en cultuur. 

Individuele gesprekken worden gevoerd om een degelijke analyse van de beginsituatie te maken alsook observatiemomenten op de werkvloer. Van daaruit worden verdere stappen bepaald.  

De 5 frustraties van Lencioni

De piramide van Patrick Lencioni is een model dat gebruikt wordt om de belangrijkste ontwikkelbehoeften snel naar de oppervlakte te brengen. Effectieve teamsamenwerking is niet vanzelfsprekend en vereist betrokkenheid van alle teamleden.

Vaak zit men in een negatieve spiraal en beseft men uiteindelijk wel dat er iets moet veranderen. Helaas is er soms sprake van een impasse en weet men niet goed hoe eraan te beginnen.

 

Vertrouwen

Om een (h)echt team te vormen is een brede basis van ‘vertrouwen en veiligheid’ noodzakelijk. Als er voldoende vertrouwen en veiligheid is, durft men zich open stellen voor anderen en zal men zich zelfs kwetsbaar durven opstellen. Dat geldt ook voor de leidinggevende. Open staan voor uitdagingen, aangeven waar hij of zij het moeilijk mee heeft en ook zélf hulp durven vragen.

Conflicten

Als er geen vertrouwen is, ontbreekt de ‘durf’ en ‘moed’ om zaken te benoemen en uit te spreken.  Angst voor wrijving, spanning en conflicten staan dan in de weg. En toch zijn het net ‘conflicten’ of beter gezegd ‘constructieve discussies’ die leiden tot duidelijke besluiten en concrete resultaten.

Het met elkaar oneens zijn zonder dat het ‘ongemakkelijk’ wordt.

Men kan het oneens zijn in een conflict en toch allebei gelijk hebben. Wat dat betreft zijn conflicten niet meer dan ‘verschillen’ tussen mensen. Een sterk team waardeert die verschillen en moedigt teamleden aan om hun mening te geven en ideeën te delen.

Betrokkenheid

Onduidelijkheid of vaagheid is de grootste bedreiging voor betrokkenheid.

Het vraagt discipline en daadkracht om steeds weer ‘wie’, ‘wat’, ‘waar’, ‘wanneer’, ‘waarom’ en ‘hoe’ te formuleren. Dit zorgt ervoor dat iedereen helder weet wat ze van elkaar kunnen verwachten. Het kan heel schadelijk zijn om in een samenwerkingsrelatie gemaakte afspraken niet na te komen.

Een sterk team luistert naar alle standpunten en neemt ze mee in de besluitvorming. Het resultaat zijn transparante besluiten waar het hele team achter staat en waar iedereen zich voor wil inzetten (ook diegene die eerst wat tegenwind gaven en een andere mening vormden).

Verantwoordelijkheid

In eerste instantie is het als teamlid belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen houding, gedrag en prestaties. Met ander woorden, je zélf recht in de spiegel kijken.

In een sterk team durven teamleden elkaar aan te spreken op gedrag en/of afspraken die al of niet nagekomen worden. Lastige gesprekken worden niet uit de weg gegaan.

Focus op resultaat

Geen focus op eigen belang, eigen taken en prestaties, ego, ….

Een sterk team is gefocust op het bereiken van een gezamenlijk doel of resultaat. Een doelstelling waarbij je elkaar nodig hebt om het te kunnen bereiken. De focus ligt op het doel, meetbare resultaten en het vieren van successen.

Soms is het aangewezen om de piramide wel eens op zijn kop te zetten zodat eerst eens wordt nagedacht wat het team wil bereiken en hoe ze de resultaten gezamenlijk kunnen realiseren. 

Wil je meer weten over de concrete aanpak en verloop van zo’n traject, neem dan contact op. Elke vraag is anders en vraagt een specifieke aanpak en benadering.

Wat levert het op?

Corcura begeleidt zorgorganisaties in het ontwikkelen van een cultuur van hartelijke, gastvrije zorg waar we op zoek gaan naar een evenwicht tussen een ‘efficiënte werking’ en een ‘hartelijke werking’ met als resultaat dat zowel bewoners, medewerkers als alle andere gasten zich thuis en welkom voelen in de organisatie.

Tevreden gasten (oa. bewoners en patiënten) die zich thuis en welkom voelen

Gemotiveerde, loyale medewerkers

Meer betrokkenheid, minder verzuim

Gedeeld leiderschap

Preventie van stress en burn-out

Warme hartelijke zorg