Aanbod

Bekijk andere Team coaching trajecten

Leiderschapstrajecten

Lencioni

De 5 frustraties van Lencioni

De piramide van Patrick Lencioni is een model dat gebruikt wordt om de belangrijkste ontwikkelbehoeften snel naar de oppervlakte te brengen. Effectieve teamsamenwerking is niet vanzelfsprekend en vereist betrokkenheid van alle teamleden.

Vaak zit men in een negatieve spiraal en beseft men uiteindelijk wel dat er iets moet veranderen. Helaas is er soms sprake van een impasse en weet men niet goed hoe eraan te beginnen.

Wil je meer weten over de concrete aanpak en verloop van zo’n traject, neem dan contact op.
Elke vraag is anders en vraagt een specifieke aanpak en benadering.

Onze andere
Team coachings

Ontdek onze Team coachings! Benieuwd naar meer details?

Neem gerust een kijkje en klik op de links voor meer informatie.

Of bekijk ons volledig aanbod aan diverse trajecten >

De 5 frustraties van Lencioni

De piramide van Patrick Lencioni is een model dat gebruikt wordt om de belangrijkste ontwikkelbehoeften snel naar de oppervlakte te brengen. Effectieve teamsamenwerking is niet vanzelfsprekend en vereist betrokkenheid van alle teamleden.

Vaak zit men in een negatieve spiraal en beseft men uiteindelijk wel dat er iets moet veranderen. Helaas is er soms sprake van een impasse en weet men niet goed hoe eraan te beginnen.

Lencioni

 

Vertrouwen

Om een (h)echt team te vormen is een brede basis van ‘vertrouwen en veiligheid’ noodzakelijk. Als er voldoende vertrouwen en veiligheid is, durft men zich open stellen voor anderen en zal men zich zelfs kwetsbaar durven opstellen. Dat geldt ook voor de leidinggevende. Open staan voor uitdagingen, aangeven waar hij of zij het moeilijk mee heeft en ook zélf hulp durven vragen.

Conflicten

Als er geen vertrouwen is, ontbreekt de ‘durf’ en ‘moed’ om zaken te benoemen en uit te spreken.  Angst voor wrijving, spanning en conflicten staan dan in de weg. En toch zijn het net ‘conflicten’ of beter gezegd ‘constructieve discussies’ die leiden tot duidelijke besluiten en concrete resultaten.

Het met elkaar oneens zijn zonder dat het ‘ongemakkelijk’ wordt.

Men kan het oneens zijn in een conflict en toch allebei gelijk hebben. Wat dat betreft zijn conflicten niet meer dan ‘verschillen’ tussen mensen. Een sterk team waardeert die verschillen en moedigt teamleden aan om hun mening te geven en ideeën te delen.

Betrokkenheid

Onduidelijkheid of vaagheid is de grootste bedreiging voor betrokkenheid.

Het vraagt discipline en daadkracht om steeds weer ‘wie’, ‘wat’, ‘waar’, ‘wanneer’, ‘waarom’ en ‘hoe’ te formuleren. Dit zorgt ervoor dat iedereen helder weet wat ze van elkaar kunnen verwachten. Het kan heel schadelijk zijn om in een samenwerkingsrelatie gemaakte afspraken niet na te komen.

Een sterk team luistert naar alle standpunten en neemt ze mee in de besluitvorming. Het resultaat zijn transparante besluiten waar het hele team achter staat en waar iedereen zich voor wil inzetten (ook diegene die eerst wat tegenwind gaven en een andere mening vormden).

Verantwoordelijkheid

In eerste instantie is het als teamlid belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen houding, gedrag en prestaties. Met ander woorden, je zélf recht in de spiegel kijken.

In een sterk team durven teamleden elkaar aan te spreken op gedrag en/of afspraken die al of niet nagekomen worden. Lastige gesprekken worden niet uit de weg gegaan.

Focus op resultaat

Geen focus op eigen belang, eigen taken en prestaties, ego, ….

Een sterk team is gefocust op het bereiken van een gezamenlijk doel of resultaat. Een doelstelling waarbij je elkaar nodig hebt om het te kunnen bereiken. De focus ligt op het doel, meetbare resultaten en het vieren van successen.

Soms is het aangewezen om de piramide wel eens op zijn kop te zetten zodat eerst eens wordt nagedacht wat het team wil bereiken en hoe ze de resultaten gezamenlijk kunnen realiseren. 

Wil je meer weten over de concrete aanpak en verloop van zo’n traject, neem dan contact op. Elke vraag is anders en vraagt een specifieke aanpak en benadering.

Wat levert het op?

Corcura begeleidt zorgorganisaties in het ontwikkelen van een cultuur van hartelijke, gastvrije zorg waar we op zoek gaan naar een evenwicht tussen een ‘efficiënte werking’ en een ‘hartelijke werking’ met als resultaat dat zowel bewoners, medewerkers als alle andere gasten zich thuis en welkom voelen in de organisatie.

Tevreden gasten (oa. bewoners en patiënten) die zich thuis en welkom voelen

Gemotiveerde, loyale medewerkers

Meer betrokkenheid, minder verzuim

Gedeeld leiderschap

Preventie van stress en burn-out

Warme hartelijke zorg