Aanbod

Bekijk andere trajecten uit ons aanbod

Inhouse trainingen

Corcura biedt specifieke trainingen aan die bijdragen tot ‘gastvrijheid’ in de organisatie.

Meer uit ons aanbod

Ontdek onze vier leiderschapstrajecten! Benieuwd naar meer details?
Neem gerust een kijkje en klik op de links voor meer informatie.

Inhouse trainingen

Corcura biedt specifieke trainingen aan die bijdragen tot ‘gastvrijheid’ in de organisatie.

Een greep uit het programma:

Als leidinggevende is het belangrijk om verschillen te benoemen door bijvoorbeeld feedback te geven waarin je iemand vertelt waar hij of zij jou of iemand anders aanvult, juist omdat hij of zij anders is.

Door verschillen te omarmen en te benoemen, lever je een bijdrage aan de openheid en het onderlinge vertrouwen van je team. Jouw waardering van de ‘eigenheid’ van collega’s en hun verschillende kwaliteiten bevordert het besef, dat naast overeenkomsten, ook onderlinge verschillen een vanzelfsprekend onderdeel zijn van een goed samenwerkend team.

Concreet gaan we aan de slag met volgende topics:

 • Lencioni – frustraties van teamwork (zwak team versus sterk team)
 • Model van Tuckman. Vijf fases van teamontwikkeling: forming, storming, norming, performing en adjourning.
 • Rollen binnen een team (incl. rol van de leidinggevende)
 • Verschillende communicatie -en gedragsstijlen, inzicht in je eigen stijl én de tegenovergestelde stijl
 • Polariteiten herkennen en benoemen (oa. autonomie en verbinding, controle en loslaten, zorg voor jezelf en zorg voor een ander, enz.), kwaliteiten en valkuilen
 • Praktische tips om met ‘verschillen’ om te gaan en een heterogene groep te laten functioneren als een ‘gezond team’.

Veel hindernissen zoals werkdruk, personeelsproblematiek, miscommunicatie ed. staan hartelijk en gastvrij contact met bewoners, patiënten, medewerkers, collega’s, familieleden, artsen ed. vaak in de weg.

Tijdens deze training worden specifieke technieken aangeleerd om te ervaren men hoe men rustig kan blijven op momenten dat het stressniveau zeer hoog is.

 • Inzicht in de oorzaken van stress en stresssignalen bij jezelf herkennen
 • Inzicht in de invloed van ‘denken’ op je ‘gevoel’ en je ‘gedrag’
 • Bewust worden van eigen denkpatronen en overtuigingen

Leren eigen ‘gedachten’ te sturen om zelf rustig te kunnen blijven

Hoe zou het zijn indien je medewerkers oprecht uitkijken naar het volgende teamoverleg?

Helaas is nog steeds vast te stellen dat een teamoverleg een ‘informatief’ gebeuren is. De agenda is overvol omdat men net dat moment aangrijpt om iedereen te informeren over lopende zaken, nieuwe afspraken, aankomende veranderingen, enz.

Wil je werken aan een ‘hartelijk en hecht team’ dien je op die momenten ook aandacht te schenken aan de teamsamenwerking. Maak dus het doel of één van de doelen van het overleg ‘werken aan de teamsamenwerking’.

Het is immers je rol als leidinggevende om je team te coachen om een hechte groep te vormen.

Volgende zaken komen aan bod:

 • Opfrissing tips efficiënt overleg
 • ‘Werken aan de teamsamenwerking’ als doel
 • Inzicht bieden in fases van groepsdynamica
 • Interventies leren toepassen in elke fase
 • Ervaringen delen met elkaar, reflectiemomenten

We gaan met de deelnemers aan de slag als ‘groep’. De training is zodanig opgebouwd dat de deelnemers zélf het effect van mogelijke interventies met het team kunnen ervaren om ze nadien gericht toe te passen.

Van nature uit zijn we reeds gewoon om te zien wat niet goed verloopt, wat niet werkt en waar er problemen zijn. 

Het gevaar is dat je als team in een negatieve spiraal terecht kan komen waardoor men onbewust en ongewild elkaar op een negatieve manier benadert en zo bijdraagt aan een negatieve sfeer.  Veel medewerkers én ook leidinggevenden kunnen hier in ‘slachtoffergedrag‘ vervallen.

Oplossingsgericht denken en handelen is een positieve, krachtige manier om veranderingen te realiseren en te leren omgaan met moeilijke situaties.

Tijdens de training komen volgende zaken aan bod:

 • Inzicht in de dramadriehoek
 • Fixed mindset versus groei mindset
 • Hoe krijg je medewerkers mee om te focussen op ‘eigen invloed’?
 • Methodiek oplossingsgericht denken en handelen
 • Interventies en tips m.b.t. eigen praktijkvoorbeelden

De deelnemers brengen eigen praktijkvoorbeelden en casussen in.

Na een eerste sessie kan men reeds aan de slag gaan met de aangereikte tips en tricks. De tweede sessie worden ervaringen gedeeld en verdiepen we ons in bepaalde thema’s.

Verbindende Communicatie helpt medewerkers om op een andere manier te spreken en naar anderen te luisteren. De techniek doorbreekt oude gedragspatronen, zodat men zich niet langer verdedigt, terugtrekt of aanvalt als men geconfronteerd wordt met kritiek. Men leert de aandacht te richten op het helder krijgen van wat er waargenomen wordt, wat we voelen en wat we nodig hebben.

Er wordt gewerkt met het Geweldloze Communicatie model van Marshall Rosenberg. Stap voor stap gebruik je de taal waarbij ieder voor zich de verantwoordelijkheid opneemt voor zijn of haar beleving.

Tijdens de training leert men:

 • waarnemen zonder oordelen
 • gevoelens herkennen en uiten
 • verantwoordelijkheid nemen voor onze gevoelens
 • met empathie luisteren en reageren
 • verschillen tussen een verzoek uiten en een eis

Resultaten na afloop van het traject:

 • creëren van een sfeer waarin dialoog mogelijk is
 • het kunnen hanteren van irritaties
 • in verbinding blijven met jezelf en met anderen
 • sneller (lastige) gesprekken aanknopen
 • bewuster communiceren

Leidinggevenden zijn de belangrijkste cultuurdragers binnen de organisatie. Door hun visie en gedrag kunnen ze gastvrijheid mogelijk maken, stimuleren of belemmeren.

Positief hartelijk leiderschap is gebaseerd op een zeer belangrijk vermogen om je in het gevoel en de beleving van een ander te verplaatsen. Dan pas weet je wat de ander nodig heeft om hem of haar te coachen, te enthousiasmeren en te motiveren.

Gesprekstechnieken, verbindende communicatie, coachend leiderschap, groeimindset en principes van een gastvrije cultuur zijn een standaard onderdeel van dit trainingstraject.

 • Basisprincipes van hartelijk en gastvrij leiderschap. Leiderschap begint bij jezelf.
 • Praktische tips om medewerkers te laten groeien in ‘hartelijkheid’.
 • Inzicht in hoe je als leidinggevende een stimulerende (of belemmerende) rol kunt opnemen in de groei en ontwikkeling van een hartelijke cultuur.
 • Leren aansturen op een ‘aanmoedigingscultuur’ waarin teamleden elkaar durven aanspreken en aanmoedigen.
 • Leren managen van een evenwicht tussen regels, procedures én voldoende ‘tijd’ voor hartelijk contact met de ‘gast’.

Doel training

Gemotiveerd aan de slag gaan met een  ‘aanwezigheidsbeleid’.

Actief inoefenen van ‘verzuimgesprekken’ aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Inhoud training

De gevolgen van ziekteverzuim zijn voelbaar in heel uw organisatie, iedereen ondervindt hiervan de negatieve gevolgen.  Als leidinggevende speel je een cruciale rol in het voeren van een consequent en actief aanwezigheidsbeleid.

We staan stil bij volgende onderwerpen:

 • Situatieschets van de huidige manier van werken versus gewenste situatie
  • Ervaringen delen wat er op dit moment (niet) gebeurt, wat makkelijk en moeizaam verloopt, wat hindernissen zijn, ….
  • Theorie versus reële praktijk
  • Gewenst resultaat voorop stellen
 • Info, tips en adviezen omtrent verschillende soorten gesprekken, vraagstelling, methodiek, aanpak, best practices, enz.
  • Soorten gesprekken: functioneringsgesprek, evaluatiegesprek, loopbaangesprek, groeigesprek, persoonlijk ontwikkelgesprek, verzuimingsgesprek, bijsturingsgesprek, slecht nieuwsgesprek, enz.
  • Aanwezigheidsbeleid – verzuimgesprekken
  • Waarderende benadering
  • Verslaggeving
 • Tot slot een keuze maken omtrent een eigen manier van aanpak en werkwijze (protocol/procedure) om nadien zélf concreet aan de slag te gaan met gesprekken.
  • Implementatie van een actief aanwezigheidsbeleid
  • Sensibilisering binnen de organisatie
  • Procedure aanwezigheidsbeleid

Deze training heeft als doel om medewerkers onder te dompelen in de effecten en positieve resultaten van hartelijke zorg op bewoners, collega’s, familieleden, enz.

Bewustwording, confrontatie, zelfreflectie en enthousiasmeren staan centraal.

Bewoners beoordelen hun ervaring op basis van de manier waarop ze als persoon behandeld zijn en wat ze ‘ervaren’ gedurende hun verblijf in het woonzorgcentrum.

Het is dus van groot belang dat medewerkers de bewoners op een hartelijke en gastvrije manier benaderen.

Tijdens de training staan we stil bij volgende zaken:

 • Wat bedoelen we met ‘hartelijke zorg’?
 • Respectvolle basishouding
 • Warme hartelijke zorg door de ogen van een bewoner
 • Communicatie: actie – reactie

We gaan aan de slag met eigen praktische concrete voorbeelden die voor de deelnemers zeer herkenbaar zijn.

Op het einde van de sessie formuleert elke deelnemer een eigen actiepunt, voornemen of persoonlijk aandachtspunt waar ze in de praktijk mee aan de slag gaan.

Gasten worden steeds mondiger en veeleisender. Het is niet altijd eenvoudig om hier op een correcte en gastvrije manier mee om te gaan.  Soms komen we in een ‘actie – reactie’ patroon terecht waar niemand beter van wordt.

Klachten en ontevreden gasten zijn de start voor het creëren van een ‘positieve beleving’!

 • Effectieve strategieën om met boze en ontevreden gasten om te gaan
 • Doorbreken van het ‘actie-reactie’ patroon en bewust kiezen voor een gastvrije houding
 • Eigen grenzen gastvrij bewaken
 • Praktische tips om rustig en zelfzeker om te gaan met veeleisende verwachtingen die al dan niet ingelost kunnen worden

Het gevoel gezien te worden, waardering en begrip te krijgen is een van onze basisbehoeftes. Het krijgen van oprechte waardering kan medewerkers enorm motiveren en gelukkig maken. Het stimuleert hen om hun best te doen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Als medewerkers geen waardering ontvangen raken ze gedemotiveerd en gefrustreerd. Dat is jammer, want er zijn voldoende manieren om waardering te tonen waar leidinggevenden en teams mee aan de slag kunnen.

Deelnemers  worden op een interactieve wijze meegenomen in wat waardering is,  waarom het belangrijk is en op welke wijze ze meer waardering kunnen geven (oa. verbindende feedback). Met inspirerende voorbeelden worden de deelnemers uitgedaagd te brainstormen over ideeën waardoor ze voor meer waardering kunnen zorgen op hun werkplek.

Aanpak trainingen:

De trainingen zijn interactief, praktijkgericht, inspirerend en zeer praktisch opgevat.

De trainingen zijn echter niet vrijblijvend.  Het verwerven van nieuwe inzichten zet aan tot het nemen van acties richting gewenste resultaten. Dit kan op individueel of op teamniveau zijn. 

Elk training of trainingstraject omvat verschillende mogelijkheden en wordt op maat afgestemd.

Het aantal sessies per training hangt af van specifieke verwachtingen, voorkennis en informatie die reeds voorhanden is. We werken met concrete praktijkvoorbeelden van de deelnemers die zélf aan de slag gaan met een persoonlijk actieplan.

Wat levert het op?

Corcura begeleidt zorgorganisaties in het ontwikkelen van een cultuur van hartelijke, gastvrije zorg waar we op zoek gaan naar een evenwicht tussen een ‘efficiënte werking’ en een ‘hartelijke werking’ met als resultaat dat zowel bewoners, medewerkers als alle andere gasten zich thuis en welkom voelen in de organisatie.

Tevreden gasten (oa. bewoners en patiënten) die zich thuis en welkom voelen

Gemotiveerde, loyale medewerkers

Meer betrokkenheid, minder verzuim

Gedeeld leiderschap

Preventie van stress en burn-out

Warme hartelijke zorg