Aanbod

Verbindende communicatie (functiecomplement)

Verbindende Communicatie helpt medewerkers om op een andere manier te spreken en naar anderen te luisteren. De techniek doorbreekt oude gedragspatronen, zodat men zich niet langer verdedigt, terugtrekt of aanvalt als men geconfronteerd wordt met kritiek. Men leert de aandacht te richten op het helder krijgen van wat er waargenomen wordt, wat we voelen en wat we nodig hebben.

Er wordt gewerkt met het Geweldloze Communicatie model van Marshall Rosenberg. Stap voor stap gebruik je de taal waarbij ieder voor zich de verantwoordelijkheid opneemt voor zijn of haar beleving.

Tijdens de training leert men:

  • waarnemen zonder oordelen
  • gevoelens herkennen en uiten
  • verantwoordelijkheid nemen voor onze gevoelens
  • met empathie luisteren en reageren
  • verschillen tussen een verzoek uiten en een eis

Resultaten na afloop van het traject:

  • creëren van een sfeer waarin dialoog mogelijk is
  • het kunnen hanteren van irritaties
  • in verbinding blijven met jezelf en met anderen
  • sneller (lastige) gesprekken aanknopen
  • bewuster communiceren