Inspiratieworkshop ‘Hartelijke, gastvrije zorg’

Een inspirerende en enthousiasmerende workshop van 1 dag om medewerkers onder te dompelen in de wereld van gastvrijheid. Als zorgorganisatie kan je er bewust voor kiezen om je te onderscheiden op basis van hartelijke, gastvrije zorg. Zo zorg je voor een positieve beleving bij bewoners/patiënten, bezoekers, artsen, familieleden, … én ook medewerkers. Gastvrijheid is een […]

Initiatiefname en betrokkenheid van medewerkers stimuleren (functiecomplement)

Ineffectief gedrag zoals weinig initiatiefname, roddelen, negativiteit, weerstand, weinig flexibiliteit, enz. is vaak het gevolg van een vaste of fixed mindset. Een overtuiging in het brein die ‘zegt’: “Echt veranderen is niet mogelijk. Dat gaat nooit lukken. Ik ben wie ik ben. Het gaat hier nooit veranderen.” Een groeimindset is essentieel voor teams om iedere […]

Klantgerichte telefonische communicatie

Vooorbereidende opdracht Voorafgaand aan de training is er voor elke medewerker een reflectieopdracht.Op basis van een aantal vragen wordt getracht een eerste inschatting te maken op hun eigencommunicatiestijl. Ze hebben de mogelijkheid om feedback te vragen aan collega’s of de directleidinggevende. Vanaf dan start reeds het proces van ‘bewustwording’.Er wordt ook gevraagd naar het verzamelen […]

De kracht van waardering

Het gevoel gezien te worden, waardering en begrip te krijgen is één van onze basisbehoeftes. Het krijgen van oprechte waardering kan medewerkers enorm motiveren en gelukkig maken. Het stimuleert hen om hun best te doen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Als medewerkers geen waardering ontvangen raken ze gedemotiveerd en gefrustreerd. Dat is jammer, want […]

Omgaan met ontevreden familie, bewoners, patiënten, …

De dag van vandaag worden mensen steeds mondiger en veeleisender. Het is niet altijd eenvoudig om hier op een correcte en gastvrije manier mee om te gaan.  Soms komen we in een ‘actie – reactie’ patroon terecht waar niemand beter van wordt. Klachten en ontevreden gasten zijn net de start voor het creëren van een […]

Van routinezorg naar hartelijke zorg

Deze training heeft als doel om medewerkers onder te dompelen in de effecten en positieve resultaten van hartelijke zorg op bewoners, collega’s, familieleden, enz. Bewustwording, confrontatie, zelfreflectie en enthousiasmeren staan centraal. Bewoners beoordelen hun ervaring op basis van de manier waarop ze als persoon behandeld zijn en wat ze ‘ervaren’ gedurende hun verblijf in het […]

Aanwezigheidsbeleid in praktijk (functiecomplement)

Doel training Gemotiveerd aan de slag gaan met een  ‘aanwezigheidsbeleid’. Actief inoefenen van ‘verzuimgesprekken’ aan de hand van praktijkvoorbeelden. Programma De gevolgen van ziekteverzuim zijn voelbaar in heel uw organisatie, iedereen ondervindt hiervan de negatieve gevolgen.  Als leidinggevende speel je een cruciale rol in het voeren van een consequent en actief aanwezigheidsbeleid. We staan stil […]

Positief hartelijk leiderschap (functiecomplement)

Leidinggevenden zijn de belangrijkste cultuurdragers binnen de organisatie. Door hun visie en gedrag kunnen ze gastvrijheid mogelijk maken, stimuleren of belemmeren. Positief hartelijk leiderschap is gebaseerd op een zeer belangrijk vermogen om je in het gevoel en de beleving van een ander te verplaatsen. Dan pas weet je wat de ander nodig heeft om hem […]

Verbindende communicatie (functiecomplement)

Verbindende Communicatie helpt medewerkers om op een andere manier te spreken en naar anderen te luisteren. De techniek doorbreekt oude gedragspatronen, zodat men zich niet langer verdedigt, terugtrekt of aanvalt als men geconfronteerd wordt met kritiek. Men leert de aandacht te richten op het helder krijgen van wat er waargenomen wordt, wat we voelen en […]

Oplossingsgericht met je team aan de slag (functiecomplement)

Van nature uit zijn we reeds gewoon om te zien wat niet goed verloopt, wat niet werkt en waar er problemen zijn.  Het gevaar is dat je als team in een negatieve spiraal terecht kan komen waardoor men onbewust en ongewild elkaar op een negatieve manier benadert en zo bijdraagt aan een negatieve sfeer.  Veel medewerkers én […]