Aanbod

Hartelijk en gastvrij patiëntencontact

Op momenten waar de spanning hoog oploopt ook nog eens hartelijk, positief en attent blijven, is een uitdaging én tegelijk een noodzaak want ‘Wat je geeft, krijg je terug’.

Tijdens deze training leer je om ‘spannende momenten’ beter te hanteren. Je leert bewust om te gaan met je eigen manier van denken en kunt ervaren hoe je je eigen gedachten zelf kan sturen en zo in je eigen kracht kan blijven staan.

We gaan verdiepend in op het thema ‘gastvrijheid’. Wat betekent oprechte aandacht en betrokkenheid, hoe blijf je neutraal en kalm, hoe zorg je voor een persoonlijke aanpak, hoe bewaak je op een gastrvije manier je grenzen?, enz.

Deze training omvat een combinatie van ervaringsgericht leren, aangevuld met een theoretisch kader rond stress/werkdruk, ‘verbindende communicatie’ en ‘voorkeurstijlen van gedrag en communicatie’.

We gaan hoofdzakelijk aan de slag met eigen praktijkvoorbeelden zoals:

  • Wat doe ik indien een patiënt mij onvoldoende verstaat (oa. slecht horen, taalbarrière, …)?
  • Hoe kan ik op een gastvrije manier een gesprek  (oa. hart luchten) stoppen of onderbreken?
  • Hoe breng ik een negatieve boodschap? Bv. verkeerde afspraak, dokter afwezig, ongekende/lange wachttijd, openstaande facturen, …
  • Hoe blijf ik zelf rustig en vriendelijk als een patiënt onbeleefd/onrespectvol is?

Het is een mix van training en coaching. Omwille van die reden is het belangrijk dat de training in kleine groepjes verloopt. Bij voorkeur is een leidinggevende aanwezig om de uitgesproken acties/intenties verder mee op te volgen. Een aanvullende terugkomsessie (of intervisie) na een paar maanden voorkomt dat de sessie ‘vrijblijvend’ is. Er worden ervaringen uitgewisseld en we gaan verder en verdiepend trainen op bepaalde vaardigheden.