Over Corcura

Aanpak

Het hoofddoel van elk begeleiding en training zijn tevreden deelnemers die onmiddellijk aan de slag gaan met eigen geformuleerde actiepunten. 

Met een waarderende benadering ligt de focus in elk traject op vooruitgang, mogelijkheden en de toekomst. Dus niet enkel op het probleem of op wat niet goed verloopt. 

Afstemming

In onderlinge afstemming worden concrete doelen vooropgesteld en wordt een traject of training inhoudelijk uitgewerkt. Er wordt rekening gehouden met specifieke verwachtingen, voorkennis en informatie die reeds voorhanden is.

Praktijkgericht

Er wordt hoofdzakelijk praktijkgericht gewerkt aan de hand van verschillende interactieve werkvormen. Er is telkens voldoende afwisseling tussen ‘zelf ervaren’, ‘reflectie’ en ‘actie met feedback’. Bij het behandelen van specifieke thema’s gaan we aan de slag met concrete voorbeelden en casussen van de deelnemers zelf over hun eigen werkcontext. Zo proberen we ons maximaal af te stemmen en te borgen dat theoretische kaders ook onmiddellijk in de praktijk worden gezet.

Begeleiding op de werkvloer

Begeleiding heeft pas impact heeft als deze dicht bij de realiteit staat. Daarom komen we zelf tot op de werkvloer. Een externe objectieve kijk op de situatie verwerft inzichten die onmiddellijk toepasbaar zijn en zorgen zo voor krachtige leermomenten.

Door aanwezig te zijn in de eigen werkcontext kunnen we via ‘praktijkgericht spiegelen’ directe feedback geven. Op die manier worden leidinggevenden en teams gemotiveerd, wordt een spiegel voorgehouden en wordt actie ondernomen richting een gewenst doel.

Duurzaam resultaat

Resultaat dat wordt waargenomen op de werkvloer. Daarom bestaan al onze trajecten uit meerdere sessies en omvat elk trainingstraject ‘begeleiding op de werkvloer’. Dit om de concreet gemaakte doelstellingen mee op te volgen zodat ze daadwerkelijk omgezet worden in praktijk.

Waarom kiezen
voor Corcura?

Agenda open trainingsaanbod

Geen nieuwe workshops of trainingen gepland.