Tijdelijke operationele ondersteuning

Tijdelijke operationele ondersteuning

Bij Corcura bieden we tijdelijke operationele ondersteuning als een verlengstuk van de directeur en leidinggevenden. Wij helpen uw organisatie door uitdagende periodes heen, met een doortastende en doelgerichte aanpak.

De meerwaarde van externe tijdelijke ondersteuning

Onze operationele ondersteuning is gericht op snelle en effectieve verbeteringen.

Juist in crisissituaties komen verbeterpunten snel aan het licht. Wij zorgen ervoor dat uw organisatie blijft werken aan kwaliteit, zelfs onder druk.

Met een frisse, externe blik helpen we uw team om op een veilige en kwalitatieve manier te blijven werken.

Medewerkers die zich welkom en thuis voelen in de organisatie zijn productiever en meer gemotiveerd. We dienen dus ook voor hen zorg te dragen!

Externe ondersteuning zorgt ervoor dat medewerkers zich gehoord en gezien voelen in een lastige periode. Door aanwezigheid van dichtbij worden ze op een verbindende manier in hun kracht gezet.

Wij stimuleren oplossingsgericht denken en handelen, vooral wanneer uw team het even niet meer ziet zitten. Vaak zijn er geen kant-en-klare oplossingen, dus leggen we de nadruk op ‘anders organiseren’ met de middelen en mogelijkheden die beschikbaar zijn.

Specifieke aanpak
Frequentie van de ondersteuning

Afhankelijk van de situatie en de noden kan de fequentie verschillen. In het begin is een intensievere begeleiding aangewezen (2 à 3 dagen per week). Na enkele weken of maanden wordt afgebouwd.

Waarom kiezen
voor Corcura?

Agenda open trainingsaanbod

Geen nieuwe workshops of trainingen gepland.