Aanbod

De impact van veranderingen op het individu (functiecomplement)

Ook in de zorgsector is ‘verandering’ een constante. We leven in een tijdperk waarin we van de ene verandering in de andere terecht komen. Zowel professioneel als ook in het privé leven zijn er veel veranderingen waar je als individu zelf geen invloed op kan uitoefenen. Menselijke reacties zoals onzekerheid, angst en weerstand zijn dan heel normaal.

Elke verandering vraagt om een transitie.  Of het nu gaat over een nieuwe leidinggevende, een nieuw elektronisch zorgdossier, een andere aanpak van overlegmomenten, een fusie, … We nemen afscheid van iets ‘oud’ en maken plaats voor iets ‘nieuws’. Elk begin is dus afhankelijk van een einde. De tijd nemen om even stil te staan bij wat het oude gebracht heeft, is van essentieel belang.  Het oude eren en er afscheid van nemen, lijkt evident maar wordt vaak vergeten in de praktijk.

Tijdens deze training gaan we dieper in op de psychologische aspecten van verandering. We worden ons bewust van verschillende dynamieken die helpen om begripvol om te gaan met alle verschillende reacties op verandering.

Een verandering kan alleen slagen wanneer je oog hebt voor de mensen die bij de verandering betrokken zijn.

In deze praktijkgerichte training leer je om met een positieve, open en nieuwsgierige houding op veranderingen te reageren en te anticiperen.

We staan stil bij volgende zaken:

  • Wat gaat er door mensen heen tijdens het proces van een transitie?
  • Wat is de reden dat we onzeker worden? Hoe kan je er zelf mee omgaan?
  • Hoe weerstand omarmen?
  • Wat is jouw stijl in het omgaan met veranderingen?
  • Hoe kunnen we ons best voorbereiden indien een verandering dient doorgevoerd te worden?   
  • Welke fases doorloopt elk individu tijdens een verandering (cfr. mensgericht verandermodel)?