Aanbod

Initiatiefname en betrokkenheid van medewerkers stimuleren (functiecomplement)

Ineffectief gedrag zoals weinig initiatiefname, roddelen, negativiteit, weerstand, weinig flexibiliteit, enz. is vaak het gevolg van een vaste of fixed mindset. Een overtuiging in het brein die ‘zegt’: “Echt veranderen is niet mogelijk. Dat gaat nooit lukken. Ik ben wie ik ben. Het gaat hier nooit veranderen.”

Een groeimindset is essentieel voor teams om iedere dag beter samen te werken, meer plezier te ervaren in het werk en voortdurend te blijven groeien en ontwikkelen.

Mindsets bepalen bijvoorbeeld hoe wordt omgegaan met:

 • veranderingen, uitdagingen en initiatiefname,
 • fouten en feedback,
 • geleverde inspanning en doorzetten,

en hebben effect op:

 • de betrokkenheid,
 • het behalen van (team-)doelen,
 • samenwerking en leren van elkaar,
 • mentale veerkracht en wendbaarheid

Je kan hier blijvende groei teweegbrengen door vanuit de groeimindset te gaan denken en handelen, omdat je het vanaf ‘het fundament’ aanpakt.

Mindsets zijn de motor van gedrag en groeimindset-gedrag leidt tot succes!

Een groeimindsetcultuur ontwikkelen vergt permanente aandacht en alertheid. De mindset van medewerkers kan fluctueren, soms is er meer een fixed mindset aanwezig en soms meer een groeimindset. Daar aandacht voor hebben en bewust kiezen om weer met een groeimindset naar de situatie, elkaar en jezelf te kijken, blijft een voortdurend proces.

Tijdens deze training komen volgende zaken aan bod:

 • Het verschil tussen een fixed mindset en een groeimindset
 • Tools om medewerkers te stimuleren hun groeimindset te ontwikkelen
 • Praktische oefeningen om negatieve gedachten en zelfbeperkende overtuigingen te identificeren én om te buigen naar positieve, stimulerende overtuigingen
 • Persoonlijke uitdagingen identificeren en acties hieraan koppelen
 • Ideeën uitwisselen om eerste praktische stappen te zetten met je team om een groeimindset-cultuur te bevorderen. Opmaak van een team actieplan.