Aanbod

Gastvrij ondanks stress en werkdruk (functiecomplement)

Veel hindernissen zoals werkdruk, personeelsproblematiek, miscommunicatie ed. staan hartelijk en gastvrij contact met bewoners, patiënten, medewerkers, collega’s, familieleden, artsen ed. vaak in de weg.

Positief blijven op momenten waar de stress hoog oploopt én dan ook nog eens vriendelijk, positief en attent blijven, is een uitdaging én tegelijk een noodzaak.

Tijdens deze training leer je om stressvolle momenten beter te hanteren. Je leert bewust om te gaan met je eigen manier van denken en kunt ervaren hoe je je eigen gedachten zelf kan sturen.

We gaan dieper in op de interne dialoog die je hebt en bekijken welke overtuigingen daarbij horen.

Tijdens deze training worden specifieke technieken aangeleerd om te ervaren men hoe men rustig kan blijven op momenten dat het stressniveau zeer hoog is.

  • Inzicht in de oorzaken van stress en stresssignalen bij jezelf herkennen
  • Inzicht in de invloed van ‘denken’ op je ‘gevoel’ en je ‘gedrag’
  • Bewust worden van eigen denkpatronen en overtuigingen

Deze training omvat een combinatie van ervaringsgericht leren, aangevuld met een theoretisch kader rond stress/werkdruk en een praktische vertaling naar de eigen werksituatie.

Het is een mix van training en coaching. Omwille van die reden is het belangrijk dat de training in kleine groepjes verloopt. Bij voorkeur is een leidinggevende aanwezig die na afloop de uitgesproken acties/intenties verder mee kan opvolgen. Dit voorkomt dat de sessie ‘vrijblijvend’ is.