Aanbod

Bekijk onze andere Inhouse trainingen

Omarm de verschillen in je team (functiecomplement)

Als leidinggevende is het belangrijk om verschillen tussen medewerkers te erkennen en te benoemen.

Door verschillen te omarmen en te benoemen, lever je een bijdrage aan de openheid en het onderlinge vertrouwen van je team. Jouw waardering van de ‘eigenheid’ van collega’s en hun verschillende kwaliteiten bevordert het besef, dat naast overeenkomsten, ook onderlinge verschillen een vanzelfsprekend onderdeel zijn van een goed samenwerkend team.

Concreet gaan we aan de slag met volgende topics:

  • Lencioni – frustraties van teamwork (zwak team versus sterk team), belang van het werken aan veiligheid en vertrouwen.
  • Model van Tuckman. Vijf fases van teamontwikkeling: forming, storming, norming, performing en adjourning. Dit wordt als kader aangereikt om te zien hoe de verschillen tussen medewerkers in de verschillende fases tot uiting komen.
  • Rollen binnen een team (incl. rol van de leidinggevende) en hoe ermee omgaan in praktijk.
  • Verschillende communicatie -en gedragsstijlen, inzicht in je eigen stijl én de tegenovergestelde stijl.
  • Polariteiten herkennen en benoemen (oa. autonomie en verbinding, controle en loslaten, zorg voor jezelf en zorg voor een ander, enz.), kwaliteiten en valkuilen
  • Praktische tips om met ‘verschillen’ om te gaan en een heterogene groep te laten functioneren als een ‘gezond team’.