Aanbod

Optimaliseer je aanwezigheidsbeleid in praktijk: inhouse traject op maat

Doel inhouse optimalisatietraject

 • Zorgen voor een haalbaar evenwicht tussen een ‘aanwezigheidsbeleid op papier’ en ‘een zichtbare en voelbare uitwerking ervan in de praktijk
 • Haalbare, realistische acties en doelen vooropstellen die zorgen voor een duurzaam resultaat

Ondersteuning op maat

Soms is er te weinig draagvlak door de leidinggevenden en andere belanghebbenden om écht werk te maken van het vooropgestelde aanwezigheidsbeleid. We mogen niet vergeten dat er heel wat tijd en energie gaat naar een ‘onboarding’ om ervoor te zorgen dat nieuwe medewerkers ook effectief ‘ambassadeurs’ worden van je organisatie.

Vaak bestaan er reeds tal van procedures, protocollen, checklists ed. die uitgeschreven en uitgewerkt zijn. Er is zeker de intentie om alles in praktijk om te zetten, helaas is de haalbaarheid soms zoek.

Het zijn echter de ‘leidinggevenden’ die een cruciale rol spelen in het voeren van een consequent en positief aanwezigheidsbeleid.

Dit inhouse traject zorgt voor ondersteuning en optimalisatie van je aanwezigheidsbeleid op maat. Afhankelijk van de noodzaak wordt begeleiding voorzien op verschillende niveaus: individu, team, leidinggevende en organisatie.

Aanpak inhouse optimalisatietraject

 • Een externe blik op de huidige manier van werken
  • Verzamelen van reeds bestaand materiaal
  • Diepteinterviews om de beleveing en verwachtingen van nieuwe medewerkers in kaart te brengen
  • Visie op aanwezigheidsbeleid en bestaande processen die daaruit voortvloeien
  • Aanwezige leiderschap: Welk leiderschap in aanwezig?, Hoe wordt dit opgenomen?, Wie doet wat?, Hoe worden medewerkers opgevolgd, gemotiveerd, ..?, enz.
 • Inhoudelijke info omtrent het thema ‘onboarding’, onthaal, procedures, checklist, werken met peter/meter/buddy’s, inzetten op ‘hartelijkheid en beleving’, …
  • Doorlopen van verschillende fases: voor aanwerving, de aanwerving, dag 1, week 1, eerste 90 dagen, 1 jaar, …, re-integratie, …
  • Info, tips en adviezen omtrent verschillende soorten gesprekken: groeigesprek, waarderingsgesprek, functioneringsgesprek, evaluatiegesprek, loopbaangesprek, persoonlijk ontwikkelgesprek, verzuimgesprek, bijsturingsgesprek, slecht nieuwsgesprek, re-integratiegesprek enz.
  • Aanwezigheidsbeleid als onderdeel van een welzijnsbeleid
 • Bepalen van de ‘gewenste situatie’, prioriteiten en acties. Mogelijkheden zijn:
  • Optimaliseren of herwerken van bestaande flow, procedures, gemaakte keuzes vanuit het verleden, …
  • Werken aan een ‘gedragen’ visie en welk leiderschap is daarvoor nodig?
  • Bestaande afspraken opfrissen en consequent toepassen
  • Inzetten op training ‘gesprekstechnieken’ en ‘waarderende benadering’
  • Inzetten op preventieve acties die het welzijn van medewerkers bevorderen (omgaan met stress, beleving van werkdruk, inzetten op ‘open communicatie en feedback’, inzetten op talenten, acties om de teamsamenwerking en het werkplezier te verhogen, enz.

Erkende partner werkbaarheidscheques

Als erkende partner van de werkbaarheidscheques kan je bij ons tot eind juli 2024, €9.000 of 60% subsidie aanvragen voor jouw project. Wij staan klaar om je te ondersteunen bij het verbeteren van het aanwezigheidsbeleid als onderdeel van het welzijnsbeleid binnen jouw organisatie.