Aanbod

Aanwezigheidsbeleid in praktijk (functiecomplement)

Doel training

Gemotiveerd aan de slag gaan met een  ‘aanwezigheidsbeleid’.

Actief inoefenen van ‘verzuimgesprekken’ aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Programma

De gevolgen van ziekteverzuim zijn voelbaar in heel uw organisatie, iedereen ondervindt hiervan de negatieve gevolgen.  Als leidinggevende speel je een cruciale rol in het voeren van een consequent en actief aanwezigheidsbeleid.

We staan stil bij volgende onderwerpen:

 • Situatieschets van de huidige manier van werken versus gewenste situatie
  • Ervaringen delen wat er op dit moment (niet) gebeurt, wat makkelijk en moeizaam verloopt, wat hindernissen zijn, ….
  • Theorie versus reële praktijk
  • Gewenst resultaat voorop stellen
 • Info, tips en adviezen omtrent verschillende soorten gesprekken, vraagstelling, methodiek, aanpak, best practices, enz.
  • Soorten gesprekken: functioneringsgesprek, evaluatiegesprek, loopbaangesprek, groeigesprek, persoonlijk ontwikkelgesprek, verzuimingsgesprek, bijsturingsgesprek, slecht nieuwsgesprek, enz.
  • Aanwezigheidsbeleid – verzuimgesprekken
  • Waarderende benadering
  • Verslaggeving
 • Tot slot een keuze maken omtrent een eigen manier van aanpak en werkwijze (protocol/procedure) om nadien zélf concreet aan de slag te gaan met gesprekken.
  • Implementatie van een actief aanwezigheidsbeleid
  • Sensibilisering binnen de organisatie
  • Procedure aanwezigheidsbeleid