Aanbod

Bekijk onze andere leiderschapstrajecten

Leiderschapstrajecten

Procesbegeleiding ‘Positieve hartelijke zorg’

Als je als organisatie wil werken aan positieve teamsamenwerking en warme hartelijke zorg dan kan deze procesbegeleiding misschien wel iets voor jou betekenen.

Zijn één of meerdere vragen herkenbaar? Laat je dan ondersteunen om via procesbegeleiding te werken aan een cultuur van positieve hartelijke zorg.  Door open te staan voor een externe, neutrale en kritische blik kies je er bewust voor om je als organisatie te blijven ontwikkelen.

Verloop procesbegeleiding

Tijdens de procesbegeleiding worden volgende stappen gezamenlijk doorlopen:

Hartelijke zorg scan

Een Hartelijke Zorg Scan geeft een objectief beeld van waar je nu staat, wat reeds goed loopt en wat mogelijke verbeterpunten zijn om nog verder te ontwikkelen.

Op een positieve manier gaan we aan de slag in jullie organisatie om te kijken naar ‘processen, regels, procedures’ en een ‘hartelijke werking’.

Tijdens de Hartelijke Zorg Scan worden processen, medewerkers én leidinggevenden bekeken vanuit het perspectief van positieve, hartelijke zorg.

Als organisatie krijg je inzicht in volgende vragen:

Op basis van gerichte observatie op de werkvloer en het voeren van informele gesprekken, krijg je een beeld van de huidige werking. Wat verloopt goed en wat zijn de belemmeringen die een hartelijke en gastvrije werking in de weg staan? Misschien komt het doordat een team niet goed samenwerkt of medewerkers gefrustreerd zijn door de  hoeveelheid regels en procedures?

Eens die analyse klaar is, wordt een rapport opgemaakt met objectieve vastgestelde feiten en waarnemingen.  Een belangrijke stap is ‘bewustwording’. Van daaruit kan gewerkt worden aan  verbetering en verandering.

Wat mag je verwachten?

Enkele randvoorwaarden

Wil je meer weten over de concrete aanpak en verloop van zo’n traject, neem dan contact op.

Onze andere
leiderschapstrajecten

Onze andere
leiderschaps-trajecten

Ontdek onze andere leiderschapstrajecten! Benieuwd naar meer details?

Neem gerust een kijkje en klik op de links voor meer informatie.

Of bekijk ons volledig aanbod aan diverse trajecten >

Procesbegeleiding ‘Positieve hartelijke zorg’

Als je als organisatie wil werken aan positieve teamsamenwerking en warme hartelijke zorg dan kan deze procesbegeleiding misschien wel iets voor jou betekenen.

 • Komt de teamsamenwerking onder druk te staan door een hoog werkritme en/of personeelsproblematiek?
 • Ervaren sommige medewerkers morele stress en geven ze aan hartelijk contact met bewoners/patiënten te missen?
 • Is er een spanningsveld aanwezig om te voldoen aan alle regels en procedures?
 • Zijn er onduidelijkheden wat kwaliteit, leiderschap, communicatie, visie,… betreft?
 • Zijn er in de organisatie reeds verschillende afspraken gemaakt waarvan men merkt dat niet iedereen ze nakomt?
 • Ervaart men tussen afdelingen of verschillende teams een ‘eilandwerking’?

Zijn één of meerdere vragen herkenbaar? Laat je dan ondersteunen om via procesbegeleiding te werken aan een cultuur van positieve hartelijke zorg.  Door open te staan voor een externe, neutrale en kritische blik kies je er bewust voor om je als organisatie te blijven ontwikkelen.

Verloop procesbegeleiding

Tijdens de procesbegeleiding worden volgende stappen gezamenlijk doorlopen:

 • Kick-off meeting met een werkgroep (ambassadeurs)
 • Analyse van de huidige situatie en werking op basis van een Hartelijke Zorg Scan
 • Identificatie en borging van alle actiepunten
 • Prioritering: welke acties dienen eerst uitgevoerd te worden (van klein naar groot)?
 • Implementatie: de gewenste verbeteringen voorbereiden en opvolging/ondersteuning van de uitvoering door begeleiding op de werkvloer
 • Borging van gewenste resultaten
Hartelijke zorg scan

Een Hartelijke Zorg Scan geeft een objectief beeld van waar je nu staat, wat reeds goed loopt en wat mogelijke verbeterpunten zijn om nog verder te ontwikkelen.

Op een positieve manier gaan we aan de slag in jullie organisatie om te kijken naar ‘processen, regels, procedures’ en een ‘hartelijke werking’.

Tijdens de Hartelijke Zorg Scan worden processen, medewerkers én leidinggevenden bekeken vanuit het perspectief van positieve, hartelijke zorg.

Als organisatie krijg je inzicht in volgende vragen:

 • In welke mate is hartelijke, gastvrije zorg reeds aanwezig in de organisatie?
 • Hoe past hartelijke, gastvrije zorg binnen de huidige, bestaande visie?
 • In welke mate dient er aan randvoorwaarden gesleuteld te worden om de gewenste situatie te kunnen bereiken?
 • Hoe kan de zorgverlening worden geoptimaliseerd?

Op basis van gerichte observatie op de werkvloer en het voeren van informele gesprekken, krijg je een beeld van de huidige werking. Wat verloopt goed en wat zijn de belemmeringen die een hartelijke en gastvrije werking in de weg staan? Misschien komt het doordat een team niet goed samenwerkt of medewerkers gefrustreerd zijn door de  hoeveelheid regels en procedures?

Eens die analyse klaar is, wordt een rapport opgemaakt met objectieve vastgestelde feiten en waarnemingen.  Een belangrijke stap is ‘bewustwording’. Van daaruit kan gewerkt worden aan  verbetering en verandering.

Wat mag je verwachten?
 • Een externe analyse van de werking waarin zowel werkpunten als sterke punten naar voor komen
 • Een begeleid proces waar je als organisatie ondersteund en getraind wordt om zélf aan de slag te gaan
 • Een actieplan met heldere en concrete doelstellingen op korte en lange termijn
 • Ondersteuning en training van de leidinggevenden (op individueel én teamniveau)
 • Ondersteuning en training van medewerkers en teams op maat van de organisatie

Wil je meer weten over de concrete aanpak en verloop van zo’n traject, neem dan contact op.

Elke organisatie, elk team is anders…

Na een intakegesprek wordt een voorstel op maat van uw organisatie gemaakt.

Wat levert het op?

Corcura begeleidt zorgorganisaties in het ontwikkelen van een cultuur van hartelijke, gastvrije zorg waar we op zoek gaan naar een evenwicht tussen een ‘efficiënte werking’ en een ‘hartelijke werking’ met als resultaat dat zowel bewoners, medewerkers als alle andere gasten zich thuis en welkom voelen in de organisatie.

Tevreden gasten (oa. bewoners en patiënten) die zich thuis en welkom voelen

Gemotiveerde, loyale medewerkers

Meer betrokkenheid, minder verzuim

Gedeeld leiderschap

Preventie van stress en burn-out

Warme hartelijke zorg