Aanbod

Bekijk andere Leiderschapstrajecten

Leiderschapstrajecten

Groeien als leidinggevende

Dit traject komt in aanmerking voor functiecomplement én werkbaarheidscheques.

Het wordt inhouse georganiseerd voor leidinggevenden (management -of directieteam) en loopt over een periode van minstens 3 tot 6 maand.

Doelstellingen

Verloop traject

Het traject start met een individueel gesprek met elk lid van het team. Dit is noodzakelijk om inzicht te krijgen op aanwezige leiderschapsstijl(en) en communicatiestijl(en) en voeling te krijgen met de sfeer, cultuur en huidige werking.

Het resultaat van deze eerste fase is dat de trainer een duidelijk beeld heeft over de huidige manier van (samen)werken. Een juiste inschatting van de beginsituatie (sterktes en ontwikkelpunten) vormt een essentieel vertrekpunt.

Tijdens het traject gaan we aan de slag met het leiderschapsteam en zoomen we in op diverse thema’s die tijdens de individuele gesprekken naar boven zijn gekomen. Werkbaarheid, competentieversterking, mentale veerkracht en andere operationele thema’s kunnen aan bod komen.

De aanpak en inhoud van deze begeleiding is afhankelijk van de beginsituatie. Het resultaat vertaalt zich in een concreet actieplan met individuele doelstellingen én teamdoelstellingen.

Men gaat een engagement aan tot ‘verandering’ richting gewenste resultaten.

Op maat

Het betreft een dynamisch proces waar het belangrijk is om ‘op maat’ te kunnen werken.

Afhankelijk van het verloop van het traject en de noden en behoeften wordt gezamenlijk bepaald of verder ingezet zal worden op team coaching, training, intervisie of individuele coaching.

Onze andere
leiderschapstrajecten

Onze andere
leiderschaps-trajecten

Ontdek onze andere leiderschapstrajecten! Benieuwd naar meer details?

Neem gerust een kijkje en klik op de links voor meer informatie.

Of bekijk ons volledig aanbod aan diverse trajecten >

Groeien als leidinggevende

Dit traject wordt georganiseerd voor een groep van leidinggevenden (management -of directieteam) en loopt over een periode van minstens 3 tot 6 maand.

Doelstellingen ondersteuningstraject
  • Rolduidelijkheid en visie in praktijk
  • Gedeeld leiderschap
  • Open en verbindende communicatie
  • Versterken van veiligheid en vertrouwen door de regelmatige bijeenkomsten
Verloop traject

Het traject start met een individueel gesprek met elk lid van het team. Dit is noodzakelijk om inzicht te krijgen op aanwezige leiderschapsstijl(en) en communicatiestijl(en) en voeling te krijgen met de sfeer, cultuur en huidige werking.

Het resultaat van deze eerste fase is dat de trainer een duidelijk beeld heeft over de huidige manier van (samen)werken. Een juiste inschatting van de beginsituatie (sterktes en ontwikkelpunten) vormt een essentieel vertrekpunt.

Tijdens het traject gaan we aan de slag met het voltallige leiderschapsteam en zoomen we in op diverse thema’s die tijdens de individuele gesprekken ook naar boven zijn gekomen.

De aanpak en inhoud van deze begeleiding is afhankelijk van de beginsituatie. Het resultaat vertaalt zich in een concreet actieplan met individuele doelstellingen én teamdoelstellingen.

Men gaat een engagement aan tot ‘verandering’ richting gewenste resultaten.

Op maat

Het betreft een dynamisch proces waar het belangrijk is om ‘op maat’ te kunnen werken.

Afhankelijk van het verloop van het traject en de noden en behoeften wordt gezamenlijk bepaald of verder ingezet zal worden op team coaching, training, intervisie of individuele coaching.

Elke organisatie, elk team is anders…

Na een intakegesprek wordt een voorstel op maat van uw organisatie gemaakt.

Wat levert het op?

Corcura begeleidt zorgorganisaties in het ontwikkelen van een cultuur van hartelijke, gastvrije zorg waar we op zoek gaan naar een evenwicht tussen een ‘efficiënte werking’ en een ‘hartelijke werking’ met als resultaat dat zowel bewoners, medewerkers als alle andere gasten zich thuis en welkom voelen in de organisatie.

Tevreden gasten (oa. bewoners en patiënten) die zich thuis en welkom voelen

Gemotiveerde, loyale medewerkers

Meer betrokkenheid, minder verzuim

Gedeeld leiderschap

Preventie van stress en burn-out

Warme hartelijke zorg