Aanbod

Leiderschapstrajecten

Intervisie

Intervisie is een georganiseerd en gestructureerd overleg tussen leidinggevenden rond een thema dat voor hen gemeenschappelijk is. Knelpunten, problemen en voorbeelden van goede praktijken komen aan bod waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis en ervaring.

Het leren van kennis en ervaringen van anderen is het doel van intervisie.

De intervisor bewaakt de methodiek (niet enkel ventileren!) en er wordt gezorgd voor een veilige en constructieve sfeer waarin kan gewerkt worden.

Borging van resultaten

Na afloop van een leiderschapstraject worden ‘resultaten’ door middel van intervisie geborgd.
Een organisatie is onderhevig aan veranderingen en dient dus proactief te werken aan een ‘wendbare’ organisatie.

Voorbeelden van intervisievragen en casuïstiek

Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld gaan over interdisciplinaire samenwerking,  persoonlijke groei, communicatie of communicatieve vaardigheden, overlegmomenten, enz.

In een intervisiecasus beschrijf je kort – in één à twee zinnen – hoe jouw probleem eruit ziet en wat jouw bijbehorende vraag is. Een aantal voorbeelden:

Voordelen van intervisie

Na afloop van een leiderschapstraject worden ‘resultaten’ door middel van intervisie geborgd.
Een organisatie is onderhevig aan veranderingen en dient dus proactief te werken aan een ‘wendbare’ organisatie.

Onze andere
leiderschapstrajecten

Onze andere
leiderschaps-trajecten

Ontdek onze andere leiderschapstrajecten! Benieuwd naar meer details?

Neem gerust een kijkje en klik op de links voor meer informatie.

Of bekijk ons volledig aanbod aan diverse trajecten >

Intervisie

Intervisie is een georganiseerd en gestructureerd overleg tussen leidinggevenden rond een thema dat voor hen gemeenschappelijk is. Knelpunten, problemen en voorbeelden van goede praktijken komen aan bod waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis en ervaring.

Het leren van kennis en ervaringen van anderen is het doel van intervisie.

De intervisor bewaakt de methodiek (niet enkel ventileren!) en er wordt gezorgd voor een veilige en constructieve sfeer waarin kan gewerkt worden.

Borging van resultaten

Na afloop van een leiderschapstraject worden ‘resultaten’ door middel van intervisie geborgd.
Een organisatie is onderhevig aan veranderingen en dient dus proactief te werken aan een ‘wendbare’ organisatie.

Voordelen van intervisie

  • Sterkere verbinding met collega’s waardoor je elkaar beter begrijpt en de samenwerking kan versterken.
  • Nieuwe ideeën en creativiteit om een probleem op te lossen. Verschillende manieren om naar een probleem of situatie te kijken worden samengebracht.
  • Advies waar je écht iets aan hebt van collega’s die spreken uit ervaring en zelfde context.
  • Ideeën en gedachten toetsen bij collega’s en feedback hierover ontvangen.

Voorbeelden van intervisievragen en casuïstiek

Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld gaan over interdisciplinaire samenwerking,  persoonlijke groei, communicatie of communicatieve vaardigheden, overlegmomenten, enz.

In een intervisiecasus beschrijf je kort – in één à twee zinnen – hoe jouw probleem eruit ziet en wat jouw bijbehorende vraag is. Een aantal voorbeelden:

  • Ik heb het moeilijk om taken door te geven…iedereen heeft al zoveel werk en heeft het zo druk. Hoe kan ik hier mee omgaan?
  • Het maaltijdgebeuren, de ‘briefing/overdracht’, … loopt niet zoals het moet. Hoe kan ik hier iets aan veranderen?
  • Ik heb moeite om samen te werken met een collega uit mijn team. Hoe kan ik effectiever omgaan met deze collega?
  • Medewerkers nemen geen verantwoordelijkheid op. Hoe krijg is ze mee en kan ik ze motiveren?

Elke organisatie, elk team is anders…

Na een intakegesprek wordt een voorstel op maat van uw organisatie gemaakt.

Wat levert het op?

Corcura begeleidt zorgorganisaties in het ontwikkelen van een cultuur van hartelijke, gastvrije zorg waar we op zoek gaan naar een evenwicht tussen een ‘efficiënte werking’ en een ‘hartelijke werking’ met als resultaat dat zowel bewoners, medewerkers als alle andere gasten zich thuis en welkom voelen in de organisatie.

Tevreden gasten (oa. bewoners en patiënten) die zich thuis en welkom voelen

Gemotiveerde, loyale medewerkers

Meer betrokkenheid, minder verzuim

Gedeeld leiderschap

Preventie van stress en burn-out

Warme hartelijke zorg