Aanbod

Leiderschapstrajecten

Breng schwung in je organisatie

Tal van uitdagingen in de zorgsector zorgen ervoor dat men de verbinding met elkaar wel eens kan verliezen. Medewerkers zijn moe en ervaren de dynamiek om steeds ‘meer’ te moeten doen met ‘minder’.

Zowel leidinggevenden als medewerkers hoor ik wel eens zeggen: We hebben nood om terug wat positieve vibe in het team en de organisatie te krijgen.

Enthousiasme en schwung is een bewuste keuze. Verwacht niet dat het zomaar uit de lucht komt vallen. Je moet ermee bezig zijn en je focus erop leggen. Wat je aandacht geeft, groeit!

Vanuit mijn eigen focus op positieve, hartelijke zorg help ik jullie graag om terug wat meer schwung in je team en/of de organisatie te brengen. Download hier de flyer ‘Breng schwung in je organisatie‘.

Programma

We gaan aan de slag met het spanningsveld waarin medewerkers zich bevinden en zetten in op ‘leiderschap’ en ‘positieve teamsamenwerking’.

 • Individuele begeleiding van de leidinggevende(n)

Een leidinggevende heeft nood aan een klankbord. Simultaan bij de opstart van het traject wordt een individueel traject met de leidinggevende(n) op maat opgestart. Het doel is om te werken aan persoonlijke groei én het versterken van leiderschapsvaardigheden.

 • Gesprekken en aanwezigheid op de werkvloer

Aanwezigheid op de werkvloer en voeren van informele gesprekken met zoveel mogelijk teamleden. Dit om inzicht in de ‘beleving’ van elk teamlid te verkrijgen.

 • Terugkoppeling

Terugkoppeling van sterke punten en benoemen van onderliggende patronen die bepaalde dynamieken in de omgangsvorm met elkaar bepalen. Patronen wat communicatie, overtuigingen en gedrag betreft.

 • Team coaching

Op basis van het model van Lencioni gaan we aan de slag met het team om te werken aan het stevige fundament van ‘vertrouwen en veiligheid’.

 • Workshops

Om het vertrouwen te laten groeien, gaan we aan de slag in kleine groepjes. Daar oefenen we met voorbeelden vanuit de praktijk. We oefenen met het geven en ontvangen van feedback, verbindende communicatie, bewustwording van eigen voorkeurstijlen en kwaliteiten, enz.

Het is heel verhelderend om te weten hoe je als teamlid overkomt naar anderen toe. Van zodra er bewustwording is van het effect dat je kan hebben door bepaalde uitspraken (vnl. de manier waarop) op anderen, kan je er ook rekening mee houden.

Uitgangspunten

Organisatie of afdeling/team

 • Er kan gewerkt worden op organisatieniveau waar we in eerste instantie aan de slag gaan met het team van leidinggevenden (management of directie teams).
 • Er kan ook gewerkt worden op team of afdelingsniveau. We gaan dan aan de slag met alle teamleden verbonden aan het team inclusief de leidinggevende.

 

Elke organisatie, elk team is anders…

Na een intakegesprek wordt een voorstel op maat van uw organisatie gemaakt.

Onze andere
leiderschapstrajecten

Onze andere
leiderschaps-trajecten

Ontdek onze andere leiderschapstrajecten! Benieuwd naar meer details?

Neem gerust een kijkje en klik op de links voor meer informatie.

Of bekijk ons volledig aanbod aan diverse trajecten >

Breng schwung in je organisatie

Tal van uitdagingen in de zorgsector zorgen ervoor dat men de verbinding met elkaar wel eens kan verliezen. Medewerkers zijn moe en ervaren de dynamiek om steeds ‘meer’ te moeten doen met ‘minder’.

Zowel leidinggevenden als medewerkers hoor ik wel eens zeggen: We hebben nood om terug wat positieve vibe in het team en de organisatie te krijgen.

Enthousiasme en schwung is een bewuste keuze. Verwacht niet dat het zomaar uit de lucht komt vallen. Je moet ermee bezig zijn en je focus erop leggen. Wat je aandacht geeft, groeit!

Vanuit mijn eigen focus op positieve, hartelijke zorg help ik jullie graag om terug wat meer schwung in je team en/of de organisatie te brengen. Download hier de flyer ‘Breng schwung in je organisatie‘.

Programma

We gaan aan de slag met het spanningsveld waarin medewerkers zich bevinden en zetten in op ‘leiderschap’ en ‘positieve teamsamenwerking’.

 • Individuele begeleiding van de leidinggevende(n)

Een leidinggevende heeft nood aan een klankbord. Simultaan bij de opstart van het traject wordt een individueel traject met de leidinggevende(n) op maat opgestart. Het doel is om te werken aan persoonlijke groei én het versterken van leiderschapsvaardigheden.

 • Gesprekken en aanwezigheid op de werkvloer

Aanwezigheid op de werkvloer en voeren van informele gesprekken met zoveel mogelijk teamleden. Dit om inzicht in de ‘beleving’ van elk teamlid te verkrijgen.

 • Scan

Terugkoppeling van sterke punten en benoemen van onderliggende patronen die bepaalde dynamieken in de omgangsvorm met elkaar bepalen. Patronen wat communicatie, overtuigingen en gedrag betreft.

 • Team coaching

Op basis van het model van Lencioni gaan we aan de slag met het team om te werken aan het stevige fundament van ‘vertrouwen en veiligheid’.

 • Workshops

Om het vertrouwen te laten groeien, gaan we aan de slag in kleine groepjes. Daar oefenen we met voorbeelden vanuit de praktijk. We oefenen met het geven en ontvangen van feedback, verbindende communicatie, bewustwording van eigen voorkeurstijlen en kwaliteiten, enz.

Het is heel verhelderend om te weten hoe je als teamlid overkomt naar anderen toe. Van zodra er bewustwording is van het effect dat je kan hebben door bepaalde uitspraken (vnl. de manier waarop) op anderen, kan je er ook rekening mee houden.

Uitgangspunten

Uitgangspunt 1: Met bezieling aan het werk

Enthousiasme voor het werk delen én erover praten tegen anderen wakkert vuur aan. Ook de moeilijke dingen gaan meer vanzelf. Je kunt spanning, werkdruk en tegenslagen beter aan.
We staan stil bij volgende vragen: Wat vinden jullie belangrijk? Wat geeft jullie energie? Wat is jullie teamdoelstelling? Wat raakt jullie? Wat geeft jullie voldoening? Hoe blijven jullie trouw aan eigen waarden?

Uitgangspunt 2: Verbinding en connectie

Zeg niet “Het komt allemaal goed, trekt het je niet aan, het passeert wel, morgen is een nieuwe dag, het is voor iedereen zo, zo erg is het allemaal niet, …”. Door deze uitspraken voelt een ander zich niet ‘begrepen’. Integendeel, je maakt het alleen maar erger.

Wees oprecht geïnteresseerd in wat de anderen nodig hebben en hoe ze zich voelen.
Benoem ook zélf hoe je je voelt. Over een gevoel valt nu eenmaal niet te discussiëren.

Uitgangspunt 3: De kracht van kwetsbaarheid

Wees moedig en toon je eigen kwetsbaarheid.
Vertel wat je dwars zit, wat je zelf moeilijk vindt, wat een situatie met je doet. Zet hierbij je eigen oordelen en die van anderen opzij.
Besef dat je niet alles onder eigen invloed en controle hebt.
Het is ok om iets niet te weten en we hoeven niet alles voor een ander op te lossen (ook al helpen we zo graag).

Uitgangspunt 4: Meer betrokkenheid creëren

Pimp jullie teamoverleg! Zo zorg je voor meer betrokkenheid en engagement bij de medewerkers. Door aandacht te schenken aan de ’teamsamenwerking’, werk je aan het stevige fundament van veiligheid en vertrouwen.

Zorg voor ambassadeurs die het enthousiasme en de positieve vibe als een olievlek verspreiden.

Wat je geeft, krijg je terug!

Organisatie of afdeling/team

 • Er kan gewerkt worden op organisatieniveau waar we in eerste instantie aan de slag gaan met het team van leidinggevenden (management of directie teams).
 • Er kan ook gewerkt worden op team of afdelingsniveau. We gaan dan aan de slag met alle teamleden verbonden aan het team inclusief de leidinggevende.

Elke organisatie, elk team is anders…

Na een intakegesprek wordt een voorstel op maat van uw organisatie gemaakt.

Wat levert het op?

Corcura begeleidt zorgorganisaties in het ontwikkelen van een cultuur van hartelijke, gastvrije zorg waar we op zoek gaan naar een evenwicht tussen een ‘efficiënte werking’ en een ‘hartelijke werking’ met als resultaat dat zowel bewoners, medewerkers als alle andere gasten zich thuis en welkom voelen in de organisatie.

Tevreden gasten (oa. bewoners en patiënten) die zich thuis en welkom voelen

Gemotiveerde, loyale medewerkers

Meer betrokkenheid, minder verzuim

Gedeeld leiderschap

Preventie van stress en burn-out

Warme hartelijke zorg