Referenties

Referenties

Wat klanten vertellen

Een professionele begeleiding vanuit de juiste bedoeling - kwaliteitsvolle warme zorg voor de bewoner - met aandacht voor de visie en de eigenheid van ons huis. Micheline is op basis van meerdere opdrachten een vertrouwenspersoon in huis geworden. Leden van ons kernteam verwoorden het traject Insights Discovery als volgt: een enthousiast gebrachte "kleurrijke" coaching die binnen ons team een sterkere binding creëerde.

Mieke Vandeputte, Directeur OLV Gasthuis vzw, Poperinge

Indrukwekkende analyse op basis van 25 vragen (Insights Discovery). Enthousiaste en charismatische lesgever. Het was een meerwaarde dat Micheline onze organisatie en onszelf kende van andere recente projecten.

Wodka Algoet, Algemeen directeur vzw Zorg en Welzijn, Kuurne

Ik ervaar Micheline als een warme dame met kennis van zaken. Ze is gedreven en oplossingsgericht en heeft het beste voor met onze organisatie, onze medewerkers en leidinggevenden. Haar aanpak is heel hands-on en praktijkgericht. Ze gaat grondig te werk, analyseert op de werkvloer en stelt acties voor die inspelen op een behoefte. Ze is discreet maar voldoende to-the-point waardoor ze mooie resultaten weet te verwezenlijken, zowel op individueel als op teamniveau.

Evy Lekens, Stafmedewerker HR, AZ Damiaan, Oostende

In kader van het Think Patient project, werkt A.S.Z. samen met Corcura aan persoonsgerichte zorg. Samen met Corcura hebben we een coachingstraject op maat van onze organisatie uitgewerkt voor een aantal pilootafdelingen. Micheline weet ons als enthousiaste procesbegeleider met haar no nonsense aanpak echt uit te dagen en onder te dompelen in de wereld van hartelijke en gastvrije zorg. 2000 medewerkers en artsen enthousiasmeren om mee te doen, dat is topsport. Maar Micheline is een topcoach. Dit coachingstraject is voor mij, maar ongetwijfeld ook voor mijn mede-ambassadeurs een enorme drijfveer. Micheline, ik wil jou oprecht bedanken voor deze inspirerende en motiverende samenwerking!

Jolien Eeckhout, Stafmedewerker HR - Projectmanager Beleidscel A.S.Z., Aalst

"Met zorg en vanuit het hart, zo ervaarden wij de bezieling in de uitvoering van de opdracht die we toevertrouwden aan Corcura. Een gedeelde bekommernis om de kwetsbare mens, gelovend in het goede bij medewerkers, professioneel observeren en communiceren. De screeningsopdracht van ons huis ervaarden wij als volledig, to the point en onmiddellijk bruikbaar."

Stefan Devlieger, Algemeen directeur Home Vrijzicht WZC, Elverdinge

Micheline helpt om blinde vlekken te doorbreken waardoor ik aan mijn valkuilen kon werken. Zo kon ik werken aan mijn communicatiestijl en heb ik geleerd om stressbestendiger te worden. Voornamelijk de bewustwording van mijn gedachten en het gevoel dat er telkens bij kwam kijken was verhelderend. Moeilijke gesprekken werden samen voorbereid en er werd gewerkt aan veiligheid en vertrouwen in mijn rol als voorbeeldfunctie. Het kon zeer confronterend zijn, maar het was vooral een eyeopener naar mijn blinde vlekken die duidelijk op de voorgrond kwamen. Het heeft mij gesterkt in mijn functie!

Marijke Pacqueu, hoofdverpleegkundige AZ Damiaan, Oostende

Met Micheline als externe partner werd er vlug een vinger gelegd op de pijnpunten, vanuit haar sterk analytische aanpak. Een gedreven coach die mee op de werkvloer naast de medewerkers en leidinggevende staat. Door de juiste vraagstellingen worden medewerkers gemotiveerd om problemen niet als onoverkomelijk te zien, maar als uitdagingen om op te nemen. Wat de bewoner verkiest, is steeds het uitgangspunt.

Kris Breugelmans, Algemeen directeur wzc Lindelo, Lille

Kwaliteitsvolle training die voldoende praktijkgericht is. Steeds vanuit het perspectief van de bewoner. Micheline luistert, gaat in dialoog en enthousiasmeert mensen om in de voorziening daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Ilde Bevernaege, Zorg Manager, Vzw Zorg-Saam

Micheline is prikkelend om tot zelfinzicht en teaminzicht te komen en er gemotiveerd mee aan de slag te gaan. Ze drijft tot engagement!

Friede Landerwyn, Directeur bewonerszorg, OLV Gasthuis vzw, Poperinge

Op korte tijd heeft Micheline een heldere en ruime blik op de hele organisatie ontwikkeld. In een mum van tijd werden de pijnpunten blootgelegd. In samenspraak met alle betrokkenen, en vanuit haar coachend standpunt, werd naar oplossingen gezocht waar iedereen zich in kan vinden én die stilaan zijn vruchten beginnen afwerpen.

Greet Moonen, Directeur WZC Hemelrijck, Mol (opdracht crisismanagement Covid-19)

De start van de coaching binnen de Covid-19 periode was geen evidentie. Doch, het gezamenlijk opgemaakte actieplan care 'warme zorg en positieve teamsamenwerking' was de aanzet van een opwaartse groei van het team. Het was fijn aan te voelen dat we qua visie op de zorg en management direct op dezelfde lijn zaten. Doorheen het ganse proces werd er écht naar ons geluisterd, maar ook de pijnpunten werden aangepakt. We bereikten de gewenste flow van onze 'care' medewerkers, een droom die geleidelijk aan werkelijkheid wordt. "Yes, we did it with Micheline!"

Katrien Servayge, Directeur WZC Noordduin, Koksijde

Als leidinggevende heb je soms nood aan een uitlaatklep, een frisse kijk. Het individuele coachingstraject was een erg verrijkende ervaring voor mij. Het heeft de band tussen mij en mijn team versterkt en mij geholpen om mijn team meer te betrekken in het beleid van mijn afdeling. De down to earth aanpak en open communicatie zijn voor mij doorslaggevende redenen om dit traject aan te raden aan andere leidinggevenden.

Kristoff Colman, Hoofdverpleegkundige spoedgevallen, ASZ Aalst

Als startende directeur van een WZC was de ondersteuning van Micheline zeer waardevol. Als coach was ze een kompas en klankbord om door het bos de bomen te blijven zien en prioriteiten te stellen.

Sonja Vertriest, Directeur WZC Heilige Familie, Kuurne

Vanaf ons eerste gesprek was er een zekere klik tussen ons. Ik voelde me direct begrepen en dit was een belangrijke basis voor de individuele coaching. Micheline heeft me geholpen een beter inzicht in mezelf te krijgen, alsook in de aanpak van bepaalde moeilijke situaties die je als leidinggevende soms tegenkomt. Ze heeft me erg geholpen terug in mezelf te geloven en plezier in men werk te krijgen. Nog steeds denk ik aan onze gesprekken en haal ik er tips uit om mee aan de slag te gaan.

Roels Els, Hoofdverpleegkundige, AZ Damiaan, Oostende

Door de trainingssessies konden onze diensthoofden en hoofdverpleegkundigen aan de slag gaan met concrete tools en technieken. Ze werden uitgedaagd zélf actie te ondernemen en nieuwe inzichten toe te passen in praktijk. Als externe trainer was Micheline onafhankelijk en kon men dus eerlijk en open zijn. Een waardevol motiverend klankbord. De leidinggevenden staan sterker in hun functie wat resulteert in een betere teamsamenwerking, tevreden medewerkers én tevreden patiënten.

Sabine Siau, Directeur patiëntenzorg, ASZ Aalst

Waarom kiezen
voor Corcura?

  • Trainingstrajecten gericht op gedragsverandering
  • Zichtbare en duurzame verandering op de werkvloer
  • Meetbaar resultaat
  • Persoonlijke en flexibele aanpak
  • Expertise in de zorgsector

Agenda open trainingsaanbod

27
maart 2023
POP: van theorie naar praktijk
Aalter