Aanbod

Procesbegeleiding ‘Positieve hartelijke zorg’

Als je als organisatie wil werken aan positieve teamsamenwerking en warme hartelijke zorg dan kan dit verbetertraject misschien wel iets voor jou betekenen.

 • Komt de teamsamenwerking onder druk te staan door een hoog werkritme en/of personeelsproblematiek?
 • Ervaren sommige medewerkers morele stress en geven ze aan hartelijk contact met bewoners/patiënten te missen?
 • Is er een spanningsveld aanwezig om te voldoen aan alle regels en procedures?
 • Zijn er onduidelijkheden wat kwaliteit, leiderschap, communicatie, visie,… betreft?
 • Zijn er in de organisatie reeds verschillende afspraken gemaakt waarvan men merkt dat niet iedereen ze nakomt?
 • Ervaart men tussen afdelingen of verschillende teams een ‘eilandwerking’?
 • Enz.

Zijn één of meerdere vragen herkenbaar? Laat je dan ondersteunen om via procesbegeleiding te werken aan een cultuur van positieve hartelijke zorg. Door open te staan voor een externe, neutrale en kritische blik kies je er bewust voor om je als organisatie te blijven ontwikkelen.

Verloop traject

Het betreft een begeleid proces waar je als organisatie ondersteund en getraind wordt om zélf aan de slag te gaan:

 • Duidelijke communicatie naar alle belanghebbenden over de doelstelling van het traject
 • Analyse van de huidige situatie en werking op basis van een Hartelijke Zorg Scan
 • Identificatie en borging van alle actiepunten
 • Prioritering: welke acties dienen eerst uitgevoerd te worden (van klein naar groot)?
 • Implementatie: de gewenste verbeteringen voorbereiden en opvolging/ondersteuning van de uitvoering door begeleiding op de werkvloer
 • Borging van gewenste resultaten

Leidinggevenden én teams worden in de eigen werkcontext (op maat) getraind en begeleid om te werken aan positieve teamsamenwerking en warme hartelijke zorg.

Enkele randvoorwaarden

 • Nood aan intern draagvlak (management en bestuur)
 • Gemotiveerde interne trekker van het traject (coördinatie + opvolging)
 • Medewerking van alle medewerkers, zoveel mogelijk inspraak bottom-up
 • Bereidheid om kritisch naar de eigen werking te kijken
 • Duidelijk doel nl. veranderen en verbeteren met specifieke focus

Wil je meer weten over de concrete aanpak en verloop van zo’n traject, neem dan contact op.

Wat levert het op?

Corcura begeleidt zorgorganisaties in het ontwikkelen van een cultuur van hartelijke, gastvrije zorg waar we op zoek gaan naar een evenwicht tussen een ‘efficiënte werking’ en een ‘hartelijke werking’ met als resultaat dat zowel bewoners, medewerkers als alle andere gasten zich thuis en welkom voelen in de organisatie.

Tevreden gasten (oa. bewoners en patiënten) die zich thuis en welkom voelen

Gemotiveerde, loyale medewerkers

Meer betrokkenheid, minder verzuim

Gedeeld leiderschap

Preventie van stress en burn-out

Warme hartelijke zorg